REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

niedziela, 03 luty 2013 19:03

Kolejny prorodzinny pomysł. W planach nowelizacja art. 188 kodeksu pracy.

123

Od dłuższego czasu przepisy mające na celu ochronę rodzicielstwa zajmują naszą legislację. Kolejny pomysł, a mianowicie zwiększenie wymiaru zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku wychowywania dwóch lub większej liczby dzieci w wieku do 14 lat ma rozwiązać zmiana art. 188 kodeksu pracy.


Proponowane brzmienie tego przepisu ilość dni wolnych ma uzależniać od:

1) Ilości w rodzinie dzieci w wieku do 14 lat

2) Sprecyzowanie czy dziecko/dzieci wychowywane są przez dwojga rodziców/opiekunów cz jednego

3) Określenie czy drugi z rodziców/opiekunów pracuje zawodowo

Odnosząc się do punktu  1, to wymiar zwolnienia od pracy (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) ma wynosić:

a) 2 dni, jeżeli pracownik wychowuje jedno dziecko do lat 14,

b) 3 dni, jeżeli pracownik wychowuje dwoje dzieci do lat 14,

c) 4 dni, jeżeli pracownik wychowuje troje i więcej dzieci do lat 14.

 Zwiększenie liczby dni wolnych o jeden dzień nastąpi w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci. Natomiast o jeden dzień mniej zwolnienia od pracy będzie w przypadku, gdy drugi z rodziców lub opiekunów wychowujący dziecko do lat 14, w dacie korzystania ze zwolnienia, będzie pozostawał bez pracy (czego konsekwencją będzie brak podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym).

 


Problematyka ta była wielokrotnie zgłaszana przez rodziny wielodzietne i to pozwoliło na narodzenie się tego pomysłu. Aktualnie pracownik - rodzic, bez względu na ilość posiadanych dzieci i sytuację rodzinną, ma prawo do skorzystania jedynie z 2 dni wolnych w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka do 14 lat. Rzecznik Praw Dziecka zajął stanowisko w tej sprawie, uznając, że liczba dni na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat jest niewystarczająca.

 

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin