Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Nadanie sztandaru Miastu Jasłu

Nadanie sztandaru Miastu Jasłu

 

26 kwietnia, w dzień nadania przez Kazimierza Wielkiego Jasłu praw miejskich, odbędzie się uroczystość nadania sztandaru Jasłu. Od 2021 roku miasto zabiegało o włączenie sztandaru w poczet symboli miejskich jako jednego z wyjątkowych elementów tożsamości miejskiej. 

Jest to szczególnie ważne wydarzenie w kontekście budowania i wzmacniana wśród mieszkańców Jasła poczucia dumy z bycia członkiem naszej lokalnej wspólnoty. Data wydarzenia jest nieprzypadkowa, bowiem jak przekazują źródła, to w tym dniu 659. lat temu, król Kazimierz Wielki nadał Jasłu prawa miejskie. 

O godz. 11 na płytę jasielskiego rynku zapraszają najmłodsi jaślanie (przedszkolaki), którzy zaprezentują swój program. Oficjalną uroczystość rozpocznie msza św. pod planowanym przewodnictwem Biskupa Diecezji Rzeszowskiej (o godz. 12). Następnie, na płycie rynku miejskiego, odbędzie się uroczystość na nadania sztandaru, a w dalszej części prelekcje tematyczne w Jasielskim Domu Kultury.

 

Dodatkowo, dzień wcześniej, 25 kwietnia, w Jasielskim Domu Kultury zaplanowano muzyczne wprowadzenie do „Harmonii dźwięków” – bezpłatny koncert w wykonaniu zespołu kameralnego pod kierunkiem Macieja Wulwa.

 

W ramach wydarzenia Muzeum Regionalne w Jaśle realizuje zadanie „Miasto to Ja – symbole miejskie” finansowane ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014– 2021 oraz budżetu państwa. Już wkrótce dostępne będą wydawnictwo i film animacyjny o symbolach miasta, a także wystawa plenerowa i wystawa edukacyjna przeznaczona do szkół. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Urząd Miasta w Jaśle