Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Poradnik prawny

Treści audiowizualne w internecie będą nadzorowane przez państwo

jfx

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada wiele obowiązków, jak również ograniczeń dotyczących nadawców usług audiowizualnych na żądanie.

Niższe opłaty za wycięcie drzew

dg

Obecnie opłata za wycięcie drzewa uzależniona jest od jego wieku.

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej

54

W piątek doszło do znowelizowania przez Sejm ustawy o pomocy społecznej, której celem jest usprawnienie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Zasady udziału w przetargach – od dziś zmieniają się zasady

Zasady udziału w przetargach – od dziś zmieniają się zasady

Stworzenie możliwości wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, dialog techniczny, zmiany w kwestii kar dla wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – to nie wszystko co uległo zmianie Prawa zamówień publicznych – wchodzi w życie dzisiaj.

Niepełnosprawny może już zabrać psa asystującego do parku narodowego – zniesiono dyskryminujące ograniczenia

Niepełnosprawny może już zabrać psa asystującego do parku narodowego – zniesiono dyskryminujące ograniczenia

Dnia 1 lutego zniesiono ograniczenia w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska. Nowe przepisy pozwalają osobom niepełnosprawnym na wstęp do wskazanych miejsc również z psami asystującymi.

Wyższe opłaty za wydanie prawa jazdy

Wyższe opłaty za wydanie prawa jazdy

Od 19 stycznia obowiązują wyższe opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Weszły w życie również nowe przepisy dotyczące sprawozdań z realizacji przez starostów zadań jakie określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Łatwiej o ugody w przypadku sporów na tle finansowym

Łatwiej o ugody w przypadku sporów na tle finansowym…Zapadła właśnie uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, która według ekspertów ułatwi pracodawcom zawieranie ugody z pracownikami w przypadku sporów ze stosunku pracy powstających na tle finansowym.

Jakie zmiany dla ojców w 2013 roku? Urlopy rodzicielskie

 MG 0831Urlopy po narodzinach dziecka to uprawnienia, z których pracownicy korzystają często i chętnie. Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się te, przeznaczone dla ojców.

Kolejny prorodzinny pomysł. W planach nowelizacja art. 188 kodeksu pracy.

123

Od dłuższego czasu przepisy mające na celu ochronę rodzicielstwa zajmują naszą legislację. Kolejny pomysł, a mianowicie zwiększenie wymiaru zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku wychowywania dwóch lub większej liczby dzieci w wieku do 14 lat ma rozwiązać zmiana art. 188 kodeksu pracy.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

wymiar sprawiedliwosci

21 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne, wprowadzając istotne zmiany dla korzystających z telefonów i Internetu.