REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

niedziela, 30 marzec 2014 01:00

Reforma OFE

ZUS

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.


Od kwietnia do końca lipca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmować oświadczenia od ubezpieczonych dotyczące pozostania w Otwartych Funduszach Emerytalnych. To jeden z elementów wdrażanej od początku roku ustawy z 6 grudnia 2013 roku w zmianach w OFE, która uczyniła z ZUS zakład emerytalny, docelowo wypłacający – bez ponoszenia dodatkowych kosztów - emerytury z I i II filara.
Członkowie OFE mogą zdecydować, w jaki sposób będzie dzielona ich składka emerytalna.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne obecnie wynosi 19,52% podstawy jej wymiaru, z czego od 1 lutego 2014 r.:
• 2,92% podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez Państwa OFE,
• 4,38% podstawy wymiaru jest zapisywane na subkoncie w ZUS.
Jeśli składki nie będą przekazywane do OFE, to część składki emerytalnej wynosząca 7,3% będzie zapisywane na subkoncie w ZUS.

Osoby, które życzą sobie, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, powinni dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: "Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz
o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych".
Oświadczenie w formie papierowej będzie dostępne w placówkach ZUS, a w formie elektronicznej na pue.zus.pl.

Klientom udostępniona zostanie możliwość złożenia Oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do OFE w formie:
• papierowej tradycyjnej (papierowy formularz oświadczenia),
• papierowej z kodem kreskowym (oświadczenie wypełnione na formularzu elektronicznym dostępnym na PUE, wydrukowane i podpisane przez klienta),
• ustnej dyspozycji (oświadczenie wypełnione i wydrukowane przez pracownika SOK, podpisane przez klienta),
• elektronicznej (przesłane przez klienta za pośrednictwem PUE, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP albo podpisane profilem PUE),
• elektronicznej przy wsparciu konsultanta COT (oświadczenie wypełnione przez konsultanta COT i przesłane przez klienta za pośrednictwem PUE - podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP albo podpisane profilem PUE).

Oświadczenie można złożyć:
• bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz adresów na zus.pl),
• pocztą (oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS),
• w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - pue.zus.pl
o po zalogowaniu mogą Państwo wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet,
o bez zalogowania mogą Państwo je wypełnić i wydrukować,
• w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz 157 placówek na zus.pl).
W każdym przypadku uzyskają Państwo wsparcie konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Jeśli chcą Państwo, aby Państwa składki emerytalne były przekazywane w całości do ZUS, to nie muszą Państwo składać żadnych oświadczeń. Bez względu na to, gdzie trafią środki z II filaru, podlegać będą dziedziczeniu. Decyzję o pozostaniu w OFE bądź przekazywaniu całości składki emerytalnej do ZUS będzie można zmieniać.
Począwszy od 2016 r. co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, otwierane będzie "okienko transferowe". W tym okresie będzie można złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.
Pod koniec października 2014 r. Otwarte Fundusze Emerytalne przekażą do ZUS informacje o liczbie i wartości jednostek rozrachunkowych. Na ich podstawie ZUS rozpocznie zapisywanie na subkontach ubezpieczonych określoną dla każdego z osobna wartość składki. System Informatyczny ZUS, umożliwi precyzyjne przeliczenie ogromnej ilości danych
i prawidłową wycenę jednostek uczestnictwa w OFE.
- ZUS staje się zakładem emerytalnym. Zgodnie z zasadą suwaka bezpieczeństwa, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki osoby ubezpieczonej w OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS. Uchroni to przed ryzykiem „złej daty”, czyli sytuacją, w której ubezpieczony dostałby niższą emeryturę ze względu na spadki notowań na rynkach finansowych. Dodam, że ZUS będzie obsługiwał nowe zadania nie zwiększając zatrudnienia ani kosztów działalności – mówi rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Jaśle.

Informacje o reformie OFE można znaleźć na stronie: emerytura.gov.pl oraz www.zus.pl

Agnieszka Prajsnar
Oddział ZUS w Jaśle

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin