Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Niewygodny problem odsuwa się w czasie

Niewygodny problem odsuwa się w czasieRadni powiatu jasielskiego nie zajmą się teraz trudną sytuacją Szpitala ponieważ …

wymagałoby to przygotowania odpowiednich dokumentów i analiz przez pracowników szpitala i starostwa. Szok! Po raz kolejny odsuwa się niewygodny problem w czasie. Czy tak powinno być?!
Właściwe funkcjonowanie szpitala jest dla powiatu sprawą ważną, a co za tym idzie nie wolno nam traktować problemu jako „niewygodnego” albo nawet wręcz „tabu”. Niestety utarło się, że priorytetem staje się działalność Szpitala gdy chodzi o kolejną dotację, o kolejne pieniądze, które mają poprawić wizerunek Szpitala. Wtedy władze samorządowe i dyrektor Szpitala przekonują nas, że to priorytet, że tak trzeba, bo troska o Szpital jest naszym obowiązkiem nie tylko ustawowym ale i moralnym. Z tym ostatnim w pełni się zgadzam, ale dla mnie za troską kryje się odpowiedzialność za dobre zarządzanie, umiejętne wykorzystywanie dostępnych zasobów ludzkich, finansowych i materialnych. Uważam, że już zbyt wiele czasu straciliśmy, wiele zostało podjętych złych lub niezbyt trafnych decyzji, wielu znakomitych fachowców opuściło jasielski szpital i podjęło z dużym powodzeniem pracę w innych podmiotach leczniczych. Tak nie musiało być, tak nie musi być. Porozmawiajmy szczerze, wspólnie zastanówmy się co było tego przyczyną i jak zapobiec temu w przyszłości. Może będzie „boleć”, ale w końcu zdobądźmy się na ten krok, właśnie w przededniu wyboru najlepszej osoby (kandydata) na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

17 stycznia br., korzystając ze swoich uprawnień radnej, zwróciłam się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej w pierwszym kwartale bieżącego roku punktu dotyczącego: „Działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, którą należy przedstawić w świetle zatwierdzonego przez Radę „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020”. Głosami radnych PiS Program został przyjęty, pomimo iż był parodią tego, który powinien być przedstawiony. Pominięto w nim analizę kosztów działalności a od niej powinno się przecież zacząć procesy naprawcze.

Na sesji RPJ złożyłam następujące oświadczenie:

R A D A P O W I A T U
w Jaśle

dotyczy: umieszczenia w agendzie jednej z sesji, które zwoła Pan Przewodniczący
w pierwszym kwartale br., punktu: „Działalność Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle”

 

Korzystając ze swoich uprawnień określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, 17 stycznia 2019 r. zwróciłam się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle radnego Roberta Snocha z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej w pierwszym kwartale bieżącego roku punktu dotyczącego: „Działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, którą należy przedstawić w świetle zatwierdzonego przez Radę „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” oraz w kontekście groźby strajków pracowniczych, które mogą sparaliżować funkcjonowanie szpitala. 5 marca 2019 r., po blisko dwóch miesiącach oczekiwania, otrzymałam pisemną odpowiedź, z której jasno wynika, że Pan Przewodniczący Rady nie zamierza zrealizować mojego postulatu a co za tym idzie nie chce, albo nie może skorzystać ze swoich ustawowych uprawnień wynikających z treści art. 19a ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników starostwa, którzy mają zapewnić funkcjonowanie rady powiatu, komisji i radnych.

niewygodny problem 2W związku z zaistniałą sytuacją wnioskuję do Przewodniczącego Rady Powiatu
w Jaśle o przesłanie informacji do zainteresowanych grup pracowniczych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oczekujących na zapowiedzianą debatę (związki zawodowe, tablice ogłoszeń, media), że do takiej w najbliższym czasie nie dojdzie.

Jednoczenie informuję Wysoką Radę i Pana Przewodniczącego, że korzystając ze swoich uprawnień, konsekwentnie będę działać w kierunku odbycia takiej debaty w możliwie szybkim terminie. Jestem głęboko przekonana, że odsuwanie jej w czasie o kolejne pół roku negatywnie wpłynie na i tak napięte nastroje pracownicze. Właściwe funkcjonowanie szpitala jest dla powiatu sprawą ważną, a co za tym idzie nie wolno nam traktować problemu jako „niewygodnego” albo nawet wręcz „.tabu”. Niestety utarło się, że priorytetem staje się działalność Szpitala gdy chodzi o kolejną dotację, o kolejne pieniądze, które mają poprawić wizerunek Szpitala. Wtedy władze samorządowe i dyrektor Szpitala przekonują nas, że to priorytet, że tak trzeba, bo troska o Szpital jest naszym obowiązkiem nie tylko ustawowym ale i moralnym. Z tym ostatnim w pełni się zgadzam, ale dla mnie za troską kryje się odpowiedzialność za dobre zarządzanie, umiejętne wykorzystywanie dostępnych zasobów ludzkich, finansowych i materialnych. Uważam, że już zbyt wiele czasu straciliśmy, wiele zostało podjętych złych lub niezbyt trafnych decyzji, wielu znakomitych fachowców opuściło jasielski szpital i podjęło z dużym powodzeniem pracę w innych podmiotach leczniczych. Tak nie musiało być, tak nie musi być. Porozmawiajmy szczerze, wspólnie zastanówmy się co było tego przyczyną i jak zapobiec temu w przyszłości. Może będzie „boleć”, ale w końcu zdobądźmy się na ten krok, właśnie w przededniu wyboru najlepszej osoby (kandydata) na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

Z poważaniem

Ewa WawroEwa Wawro, radna RPJ

 

Poinformuj nas