REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 22 luty 2013 17:58

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej

54

W piątek doszło do znowelizowania przez Sejm ustawy o pomocy społecznej, której celem jest usprawnienie udzielania pomocy osobom potrzebującym.


Wprowadzono między innymi nowy typ domu pomocy społecznej dla osób ,mających problem alkoholowy. 
Ustawa ma na celu doprecyzowanie i uaktualnienie rozwiązań funkcjonujących w ustawie o pomocy społecznej oraz dostosowanie jej do wymogów innych ustaw.
Ustawa ma doprecyzować regulacje dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego, zmiany mają umożliwić wojewodzie zwiększenie dotacji dla powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Domy te mają bardzo trudną sytuację finansową i uzyskanie większego wsparcia z budżetu poprawiłoby ich sytuację.
Znowelizowana ustawa ma również uporządkować uprawnienia do świadczeń dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, uzupełnić dokumentacje zakres dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej.

Anna Dziura

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin