REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 23 sierpień 2013 08:56

Od dzisiaj stosujemy elastyczny czas pracy!

praca

O tym jakie zmiany weszły w życie po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy, jakie możliwości owe zmiany dają przeczytacie Państwo poniżej.


Nowelizacja przepisów pozwala na możliwość zastosowania tzw. ruchomego czasu pracy w dwóch wariantach. Przepisy te pozwalają na ustalenie czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania jej w dniach pracy, bądź też określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę w dniu dla niego roboczym.
Pracownikom mogą zostać wyznaczone różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni również w sposób, iż w kolejnym dniu pracownik rozpoczynałby pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim. Należy pamiętać, że taka praca nie będzie uznawana za pracę nadliczbową.
Niezmiennym staje się zachowywanie przepisów o obowiązującym wymiarze czasu pracy oraz odpoczynku dobowym i tygodniowym.
Pracodawca może wyznaczyć przedział czasowy, w jakim pracownicy są obowiązani stawić się do pracy.
Także w tym przypadku, gdyby pracownik, zgodnie ze swoją decyzją, w kolejnym dniu rozpoczął pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim, to taka praca nie będzie pracą nadliczbową. Konieczne jest przestrzeganie przepisów o wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym oraz tygodniowym.

Warto pamiętać!
Elastyczny czas pracy może być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (przedstawicielami pracowników).
Tak forma organizacji czasu pracy może być stosowana także na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika.

Anna Dziura

 

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin