Tworzenie stron internetowych Jasło

Święto Policji

Święto PolicjiW niedzielę 4 sierpnia na Rynku w Jaśle obyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. FOTORELACJA

Podczas ceremonii Komenda Powiatowa Policji w Jaśle otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatu jasielskiego, jako symbol najwyższego uznania, wolności i dumy.
Oficjalną część rozpoczęto mszą świętą w kościele Farnym pod przewodnictwem ordynariusza diecezji rzeszowskiej bp Jana Wątroby, w intencji podkarpackich policjantów, pracowników policji oraz wszystkich rodzin.
W uroczystości wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, służb i formacji, z którymi Policja współpracuje.

Święto Policji


Święto Policji


 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i dziś spotkaliśmy się z okazji Święta Policji. Dzisiejsza rzeczywistość stawia szczególne wyzwania przed policją. Bezpieczeństwo publiczne nadal jest jedną z najważniejszych spraw społecznych. Dzisiejsza policja to instytucja, w której zachodzą dynamiczne zmiany. Systematycznie doskonalimy swój warsztat pracy, dokonujemy zakupu nowoczesnego sprzętu. Przeprowadziliśmy szereg inwestycji, które powodują, że nasza organizacja jest coraz bardziej nowoczesna. Dążymy do poprawy naszej skuteczności działań. Społecznej akceptacji naszych służbowych czynności. Najnowsze badania opinii publicznej pokazują, że policja cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co jest dla nas motywacją do dalszej wytężonej służby. Pozwala to optymistycznie patrzeć w przyszłość i podejmować kolejne wyzwania. W chwili obecnej województwo podkarpackie zaliczane jest do najbardziej bezpiecznych województw - mówił Zdzisław Stopczyk, podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji

Nadanie sztandaru jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym dla każdego środowiska. Sztandar jest symbolem najwyższej wartości i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa – kontynuował Komendant Wojewódzki Policji

Święto Policji


Święto Policji


Podczas ceremonii prezentowały się kompanie honorowe Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej oraz liceum w Kołaczycach i Nowym Żmigrodzie.
Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, na ręce Komendanta Powiatowego Policji inspektora Andrzeja Wędrychowicza wręczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinspektor Krzysztof Gajewski w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.
Z dniem 4 sierpnia 2013 roku nadaję Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle sztandar, który ufundowany został przez przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i gminnych – fragment aktu sztandaru nr 207 z dnia 29.07.2013 roku Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, który podpisał Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz

Święto Policji


Jestem bardzo dumna, z tego że nasze województwo jest oceniane bardzo wysoko w rankingach bezpieczeństwa w skali całej Polski (…) Mundur policjanta w województwie podkarpackim cieszy się ogromnym szacunkiem. Życzę Państwu aby tego szacunku nigdy nie zagubił, abyście byli zadowoleni ze swojej pracy i tak służyli, jak służycie na co dzień dla mieszkańców naszego województwa – powiedziała podczas wystąpienia Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki

Święto Policji


 Święto Policji było też okazją do wręczenia awansów oraz odznaczeń tym najbardziej zasłużonym.

Bogdan Romaniuk, wicemarszałek województwa podkarpackiego odczytał okolicznościowy list od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Po zakończeniu części głównej Wojewódzkich Obchodów Święta Policji na jasielskim Rynku policjanci zaprosili na piknik rodzinny, który odbywał się na Ogródku Jordanowskim.

Święto Policji


Święto Policji


 Był pokaz sprzętu policyjnego oraz konkursy i zabawy dla dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze policji przybliżyli zgromadzonym kulisy swojej pracy. Upominki zaś wręczał "miś" w policyjnym mundurze.

Anna Dziura

 

Komentarze obsługiwane przez CComment