Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Pieniądze na doposażenie ŚDS

1Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie otrzyma 80 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pieniądze te przeznaczone zostaną na wyposażenie placówki w sprzęt potrzebny do rehabilitacji i zajęć terapeutycznych. W pozyskaniu tych środków dla Środowiskowego Domu Samopomocy bardzo pomógł nam Minister Pracy i Polityki Społecznej, który niedawno gościł w ŚDS-ie i DPS-ie. To dzięki jego zaangażowaniu udało się pozyskać te środki i chciałem mu jeszcze raz bardzo serdecznie za to podziękować. Liczę na to, że dzięki doposażeniu pracowni podniesiona zostanie jakość usług świadczonych przez ŚDS, poprzez wprowadzenie nowych form terapii i rehabilitacji. Jest to szczególnie ważne, bo do 31 grudnia 2014 r. każda z placówek tego typu musi osiągnąć wymagane standardy. Taki obowiązek wprowadziło rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, określając standard usług, jaki powinny świadczyć te ośrodki - powiedział Starosta Adam Kmiecik.

2


3


Chodzi m.in. o likwidację barier architektonicznych, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, odpowiednie wyposażenie placówki i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń.
Dzięki zaadaptowaniu na potrzeby ŚDS-u budynków dawnego Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie, dom ten spełnia wymogi lokalowe. Te pozyskane teraz fundusze pozwolą na kompleksowe jej wyposażenie, dzięki czemu placówka ta spełni wymagane standardy – dodał Starosta Jasielski.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie uczęszcza dziś 28 osób, ale docelowo ma uczestniczyć w terapii do 50 osób. O tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu placówki świadczy fakt, że utworzyła się kolejka oczekujących.

 

Starostwo Powiatowe w Jaśle

 

Poinformuj nas