Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego

Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego i Bursy Międzyszkolnej Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego i Bursy Międzyszkolnej to główne zadania projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap”, który będzie realizowany przez Powiat Jasielski.

Na Sesji Rady Powiatu w Jaśle (26 lipca br.) radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w 2014 r. dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Wartość projektu wynosi 3.036.727 zł, przy czym wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego stanowi 85%, czyli 1.961.781,30, a udział powiatu to 1.074.944,70 zł (15%).

Projekt po ocenie znajdował się na pierwszym miejscu listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. W lipcu Zarząd Województwa przesunął projekt do realizacji. Z uwagi na czas, jaki upłynął od momentu złożenia projektu do chwili obecnej, konieczne jest podjęcie nowej uchwały zabezpieczającej środki na jego realizację, gdyż zobowiązania finansowe związane z projektem będą w 2014 roku, a nie jak było planowane w 2013 i 2014 roku – wyjaśnił Starosta Adam Kmiecik.

Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czackiego oraz budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Staszica w Jaśle.

Realizując ten projekt zyskamy bardzo dużo – kontynuuje starosta - bowiem w ramach projektu zostanie nie tylko wykonana termomodernizacja budynku I Liceum Ogółnokształcącego i Bursy Międzyszkolnej w Jaśle, ale także w obydwu budynkach będzie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania. Ponadto w Bursie Międzyszkolnej zostanie również nadbudowany dach, zmodernizowana instalacja odgromowa, wybudowany węzeł cieplny, a także instalacja solarna i ciepłej wody użytkowej.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Komentarze obsługiwane przez CComment