Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 18 styczeń 2013 18:13

Kolejne dotacje w Jaśle

110 tysięcy złotych przyznało miasto na organizację działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2013 rok.


Wszystkie oferty, które wzięły udział w otwartym konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego rozpatrzone zostały pozytywnie. Wcześniej 390 tys. złotych przekazanych zostało do różnych organizacji na prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej.
Wsparcie na prowadzenie zadań otrzymali: Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jasło, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” Jasło oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle. 
Dotacje przekazane zostały na trzy główne zadania publiczne: „Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego, świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym na terenie miasta Jasła”, „Tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów” oraz na „Organizowanie przedsięwzięć dla osób dorosłych utrzymujących abstynencję oraz członków ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną”.
REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas