Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Cyfryzacja telewizji naziemnej w województwie podkarpackim

19 marca 2013 r. w województwie podkarpackim rozpocznie się wyłączanie sygnału analogowego telewizji i przejście na sygnał cyfrowy. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska przekazała podczas konferencji prasowej informacje na temat procesu cyfryzacji telewizji naziemnej, jaki będzie prowadzony w regionie.


W konferencji wzięli także udział: wicewojewoda Alicja Wosik, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Zdzisław Sznajder, dyrektor rzeszowskiej delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Krawczyk.
Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska poinformowała, że w województwie podkarpackim proces wyłączania programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy rozpocznie się 19 marca 2013 r. Na Podkarpaciu jako pierwsze będą wyłączone nadajniki w Rzeszowie i na Suchej Górze, następnie zostaną wyłączone nadajniki w Przemyślu na Górze Tatarskiej i Bieszczadach na Górze Jawor – 17 czerwca 2013 r. Jako ostatni, do 23 lipca 2013 r., zostanie wyłączony nadajnik w Leżajsku. W miejsce sygnału analogowego pojawi się sygnał cyfrowy. „W naszym regionie trwają przygotowania do przejścia na sygnał cyfrowy. Jednym z najważniejszych elementów tego procesu jest informowanie mieszkańców województwa podkarpackiego o czekających ich zmianach. Pewne działania już zostały podjęte” – powiedziała wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Został powołany zespół ds. kampanii informacyjnej pod przewodnictwem wicewojewody Alicji Wosik, został także wystosowany list do podkarpackich samorządów z prośbą o informowanie mieszkańców o czekających nas zmianach, do gmin i powiatów wysłano łącznie 8 tys. ulotek. W akcję informacyjną zostaną również zaangażowane instytucje, straże, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i związki wyznaniowe. Planowane są spotkania z przedstawicielami gmin, a także pojawią się miasteczka cyfrowe organizowane przez TVP. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie prowadzi natomiast kontrole w sklepach RTV i sprawdza, czy klienci są prawidłowo informowani o przystosowaniu lub nieprzystosowaniu telewizorów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Inspektorzy przeprowadzili do tej pory 27 kontroli. W trzech sklepach stwierdzono nieprawidłowości. Przedsiębiorcy nie umieścili w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla potencjalnego nabywcy informacji o odbiornikach cyfrowych umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Polski. Inspektorzy zobowiązali ich do zamieszczenia odpowiedniej wywieszki informacyjnej i nałożyli kary pieniężne na łączną kwotę 5 tys. zł. Podczas kontroli sprawdzano także, czy w ofercie handlowej przedsiębiorców znajdowały się odbiorniki cyfrowe nieprzystosowane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Sprzedaż takiego sprzętu nie jest zabroniona, ale konsument w trakcie zakupu powinien mieć świadomość, że taki sprzęt nabywa. W 4 z 27 placówek napotkano taki sprzęt, ale warunki jego legalnej sprzedaży zostały spełnione.
Marcin Krawczyk, dyrektor delegatury w Rzeszowie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazał, że po wyłączeniu pierwszych nadajników w systemie analogowym dodatkowo zostanie uruchomionych 28 nadajników małej mocy. Pozwoli to na tzw. „doświetlenie” anten i sprawi, że sygnał cyfrowy w szerszym zakresie będzie mógł dotrzeć do odbiorców. Zaznaczył, że aby móc oglądać telewizję w systemie cyfrowym należy dostosować telewizory do odbioru sygnału cyfrowego.
Wojewoda podczas konferencji prasowej zaapelowała do dziennikarzy, aby na bieżąco przekazywali informacje mieszkańcom Podkarpacia na temat zmian, jakie nastąpią w sposobie odbioru sygnału telewizyjnego: „Mam nadzieję, że informacje pozwolą zapobiec sytuacji, w której cyfryzacja telewizji stałaby się dla części mieszkańców województwa podkarpackiego poważnym problemem. Zależy nam, by informacje w szczególności dotarły do osób starszych, samotnych, które mogą mieć kłopoty w kwestiach technicznych i odpowiedniego dostosowania telewizorów do obioru sygnału cyfrowego”.
Wszelkie niezbędne informacje o procesie cyfryzacji telewizji naziemnej, a w szczególności o harmonogramie wyłączenia telewizji analogowej można uzyskać dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii 800 007 788, którą uruchomiło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Informacje dostępne są także na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w banerze „Cyfryzacja”.

Małgorzata Oczoś
rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego

50000 Pozostało znaków