Tworzenie stron internetowych Jasło

Porozumienie o współpracy PWSZ w Krośnie ze Starostwem Powiatowym w Jaśle

Porozumienie o współpracy PWSZW dniu 17 marca br. w gabinecie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Adam Kmiecik – Starosta Jasielski i prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Rektor PWSZ podpisali porozumienia o współpracy.

Porozumienie obejmuje przedsięwzięcia dydaktyczne i edukacyjne, a także wspólne podejmowanie realizacji projektów badawczych, koncepcyjnych i aplikacyjnych związanych z działalnością Starostwa i mieszczących się w zakresie oferty uczelni.

Porozumienie o współpracy PWSZ


Porozumienie o współpracy PWSZ

 

W ramach podpisanych porozumień pracownicy Starostwa będą mieli możliwość uczestnictwa w różnych formach szkoleń, kursów i studiów organizowanych przez krośnieńską uczelnię, na korzystnych warunkach. Starosta wyraził gotowość przyjmowania studentów uczelni na praktyki przewidziane programem studiów.

Spotkanie odbyło się w miłej i życzliwej atmosferze. Przedyskutowano możliwości współpracy rysujące się w najbliższym okresie, np. udział jasielskich szkół w programie „Szkoły Partnerskie”, udział pracowników PWSZ w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej a także wykonanie użytecznych prac dyplomowych przez studentów PWSZ w Krośnie na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaśle i placówek od niego zależnych.

Joanna Jagiełło-Kuczała
Sekretariat Rektora

Komentarze obsługiwane przez CComment