Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Jasła

Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta JasłaMałgorzata Samborska reprezentująca nieformalną grupę plastyków jasielskich PLAJA, Edward Lecheta oraz Aleksandra Tocka otrzymali w tym roku stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Stypendium artystyczne, które otrzymała grupa Plaja ma zostać przeznaczone na propagowanie i upowszechnianie działalności artystycznej i sztuki poprzez uliczne akcje plastyczne, organizację wystaw w Jaśle i Jarosławiu, udział w okazjonalnych jarmarkach i wydanie katalogu (6,5 tys. zł). Edward Lecheta to absolwent polonistyki, były nauczyciel I LO w Jaśle, twórca teatru amatorskiego ARTEXPRESS, uzyskał stypendium na wydanie tomiku poetyckiego "Twój Portret" (1,5 tys. zł). Z kolei Aleksandra Tocka, utalentowana wokalista Jasielskiego Domu Kultury, laureatka wielu prestiżowych konkursów wokalnych otrzymała stypendium na udział w Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Puławach (2 tys. zł). 

Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Jasła


Stypendia, które mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę, Miasto funduje od 2011 roku. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak (2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.).

Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Jasła


Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendium przyznawane w kwocie do 10 tys. zł wypłacane jest jednorazowo. W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów.

Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Jasła


Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa wniosek do Burmistrza Miasta Jasła. Wnioski można składać w okresie od 31 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium do 31 stycznia każdego roku. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizująca wspólne przedsięwzięcie.

UMJ

Poinformuj nas