Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Ostatnia Sesja Rady Powiatu tej kadencji

6-11-2014---ostatnia-sesja-kadencji-RP-wW czwartek, 6 listopada 2014 r., odbyła się ostatnia w tej kadencji samorządu Sesja Rady Powiatu w Jaśle.

Radni zapoznali się z m.in. ze stanem realizacji zadań oświatowych na terenie Powiatu Jasielskiego w roku szkolnym 2013/2014., wysłuchali Informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno–weterynaryjnego w powiecie oraz zapoznali się z oceną stanu przygotowania dróg powiatowych przed sezonem zimowym. Wprowadzili także zmiany uchwały budżetowej.
Na zakończenie sesji Starosta Jasielski Adam Kmiecik podziękował radnym za współpracę oraz cztery lata pracy na rzecz mieszkańców powiatu, życzył także powodzenia kandydatom w wyborach samorządowych.
Podczas sesji Przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz wręczył wszystkim radnym drobne upominki na pamiątkę kończącej się kadencji.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Poinformuj nas