Tworzenie stron internetowych Jasło

Kadencja w pigułce

slide-0Na koniec kadencji 2010-2014 Jasło jest miastem stabilnym finansowo, dobrze przygotowanym do pozyskiwania funduszy z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

- Dla Jasła i jego mieszkańców oznacza to znakomite perspektywy rozwojowe, które pojawiły się dzięki konsekwentnej realizacji założeń przyjętych na początku kadencji - mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Zadłużenie Jasła w ciągu ostatnich czterech lat spadło z 30 mln 550 tys. zł do 19 mln 198 tys. zł. - Niski poziom zadłużenia gwarantuje mocną pozycję przy staraniach o środki unijne - wyjaśnia burmistrz Andrzej Czernecki. W tym czasie m.in. poprawiono infrastrukturę miejską; udostępniono przedsiębiorcom tereny inwestycyjne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej; stworzono mieszkańcom warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego; zapewniono rodzinom wielodzietnym ulgi w ramach Jasielskiej Karty Dużej Rodziny; wyznaczono kierunki rozwoju Jasła i cele strategiczne na kolejne kilkanaście lat.

{youtube}84sopYRd1MA{/youtube} 

- Gdy cztery lata temu prezentowałem Państwu swoje pomysły dla Jasła, przekonywałem, że jest to program nie na cztery, ale na osiem i więcej lat. O ile Państwo pozwolą w nadchodzących wyborach w kolejnych czterech latach będę realizował założone cele - mówi A. Czernecki, kandydat na burmistrza Jasła. Mamy gotowe projekty na następne lata

Centrum

Projekt budowy Centrum im. I. Łukasiewicza w Jaśle

Co zostało zrobione w minionej kadencji najlepiej obrazują liczby:

11 mln 352 tys. zł
O tyle spadło zadłużenie Jasła. Na koniec 2010 roku wynosiło ono 30 mln - 550 tys. zł (23,72 proc.), a według planów na koniec roku 2014 ma wynosić 19 mln 198 tys. zł (15,6 proc.)

41 mln 737 tys. zł
To wartość 20 projektów realizowanych przez Miasto Jasło w latach 2011 – 2014, przy dofinansowaniu 31 mln 835 tys. zł. Wartość wszystkich projektów, w których Jasło uczestniczyło wynosi 175 mln zł, a ich dofinansowanie - 115,7 mln zł.

140928-MOSIR-JUDO ACCamera 8

5 mln 900 tys. zł
Tyle Miasto Jasło wydało na uzbrojenie terenu inwestycyjnego w tzw. strefie warzyckiej (Specjalna Strefa Ekonomiczna), gdzie powstają nowe zakłady pracy, m.in. supernowoczesna fabryka mebli Grupy Nowy Styl, gdzie docelowo zatrudnienie znajdzie około 300 osób.

10748565 751943034881029 513552914 n

12 mln 122 tys. zł
To wartość projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w części dotyczącej Miasta Jasła przy dofinansowaniu 8 mln 233 tys. zł.

Kolektory-słoneczne

535 domów
zyska instalacje solarne. Zostaną one zamontowane na prywatnych budynkach mieszkalnych w Jaśle w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Ponadto na 3 budynkach użyteczności publicznej zyskają urządzenia fotowoltaiczne.

Kopia-DSC 0203

16,94 km
Blisko 17 km dróg miejskich zostało w ciągu ostatniej kadencji zostało zmodernizowanych, wyremontowanych bądź wybudowanych. Odnowiono bądź wybudowano 12,41 km chodników oraz 408 miejsc parkingowych.

10748841 751943524880980 1486202013 n

4 mln 416 tys. zł
kosztowała odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle po powodzi. Miasto uzyskało na ten cel 3 mln 250 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwrot 773 tys. zł podatku VAT.

DSC 1013

23,81 mln zł
Do 23,81 mln zł wzrosła w 2013 roku subwencja oświatowa przekazywana Miastu Jasłu. To o 2,14 mln zł więcej niż w roku 2010, kiedy to subwencja oświatowa dla Jasła wynosiła 21,67 mln zł. W tym czasie żadna szkoła podlegająca Miastu Jasłu nie została zlikwidowana, pomimo złej sytuacji demograficznej i wciąż zmniejszającej się liczby uczniów.

Juniwersytet-3

2 mln 899 tys. zł
Wynosi dofinansowanie uzyskane na realizację programu „Czas na aktywność w mieście Jaśle”. Programem prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objęte zostały 432 osoby.

800 tys. zł
800 tys. zł rocznie zaoszczędzi Miasto Jasło dzięki wdrożeniu projektu „Sowa”, którego celem jest wprowadzenie energooszczędnych lamp ulicznych. Projekt o wartości 2,8 mln zł, dofinansowany w wysokości 1,2 mln zł obejmuje m.in. wymianę 1495 zużytych lamp ulicznych. Nowe lampy będą świecić jaśniej, zużywając mniej energii.

IMG 4180

3,5 mln zł
3,5 mln zł kosztowała rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej. 50 proc. kosztów pokryło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

37,2 mln zł
przy dofinansowaniu 11,9 mln zł (czyli 32 proc.) wydano na poprawę i rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej i ciepłowniczej. W tym na gospodarkę wodną - 5,4 mln zł, na gospodarkę ściekową - 24,7 mln zł, na gospodarkę ciepłowniczą - 7,1 mln zł.

Ponad 303 tys. zł
wydano w latach 2011-2014 na renowację zabytków (dofinansowanie 118 tys. zł). Za tę kwotę odnowionych zostało 12 zabytkowych obiektów m.in.: parkowa glorietka, brama cmentarza przy ul. Zielonej i pomnik Tadeusza Kościuszki.

2 405 dzieci w programie dożywiania
Tyle dzieci od 2011 roku do połowy 2014 r. zostało objętych programem dożywiania. Z budżetu miasta wydatkowano na ten cel 380 tys. zł, przy wsparciu z budżetu państwa w wysokości 1,5 mln zł.
2 120 uczniów nauczanych indywidualnie
2120 uczniów zostało objętych projektem „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle”. W tym celu zrealizowano 6208 dodatkowych godzin zajęć.

235 uczniów w JLN z Lotosem
235 utalentowanych uczniów jasielskich szkół uczestniczyło w projekcie edukacyjnym Jasielska Liga Naukowa z Lotosem. Uczniowie realizowali w sumie 91 autorskich projektów badawczych. Projekt jest kontynuowany.

Liga

500 małych studentów
w wieku od 5 do 10 lat, przewinęło się przez Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, działający od 2011 roku. Mali studenci Juniwersytetu uczestniczą m.in. w niezwykle interesujących zajęciach przygotowywanych przez wykładowców uniwersyteckich, a dostosowanych do możliwości poznawczych kilkulatków.

941 kart dużej rodziny
Jasielskie Karty Dużej Rodziny, wprowadzone w bieżącym roku decyzją Rady Miejskiej, otrzymało dotychczas 941 osób. Karty uprawniają ich posiadaczy do korzystania z ulg i zniżek w ramach specjalnego programu dla rodzin wielodzietnych.

122 stypendystów
122 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało w latach 2011 – 2014 stypendia naukowe Burmistrza Miasta Jasła. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 123 tys. zł.

535 szczepionek
535 jasielskich seniorów skorzystało (do końca października br.) z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Koszt szczepionek pokryło Miasto Jasło.

{youtube}ZeiWoRozsV0{/youtube}

{youtube}uM28tB4pCM4{/youtube}

Więcej o programie i kandydatach z KWW Jaślanie na Facebook`u oraz na stronie internetowej Jaślan
https://www.facebook.com/KWW.Jaslanie

Materiał w całości finansowany przez KWW Jaślanie

Komentarze obsługiwane przez CComment