Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 30 marzec 2022 10:45

LVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

LVII Sesja Rady Powiatu w JaśleW piątek, 25 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle.


Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2027.

Radni zdecydowali o podjęciu nowych zadań inwestycyjnych, na które można otrzymać do 98% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.

Planowane zadania inwestycyjne to;

- „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową LK Nr 108 w ciągu drogi powiatowej Nr 2512R Jasło – ul. Wojska Polskiego.
Kwota planowanej inwestycji to 9 mln zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 7+648-8+648
w miejscowości Wróblowa.
Kwota planowanej inwestycji to około 2 mln 150 tyś. zł.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2022 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. wyraziła także zgodę na dzierżawę nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle (Wądoły). Radni wyrazili również zgodę oraz na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego - nieruchomości położonej w Jaśle (Hankówka).

Podjęto uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego siedmiu działek położonych w miejscowości Przysieki oraz uchwałę w sprawie wysokości diet radnych Rady Powiatu
w Jaśle.

Przedstawiono informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Jasielskim, sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2021 rok, informację
o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2021 roku, informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle za 2021 rok.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas