Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 21 styczeń 2019 16:49

Zmiana kont bankowych Urzędu Miasta Jasła

Zmiana kont bankowych Urzędu Miasta Jasła Od 20 stycznia br. obsługę bankową budżetu Miasta Jasła oraz Urzędu Miasta Jasła prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle. Bank Spółdzielczy posiada oddział przy ul. Stromej 2.


Wpłat podatków i opłat lokalnych można dokonywać bez prowizji oddziale banku mieszczącym się w Jaśle, przy ul. Stromej 2. Bank czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 18.00.
Wpłat można dokonywać również w filiach Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle mieszczących się w Jaśle przy ulicach:

-    ul. Baczyńskiego 15b
     godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30
- ul. Rafineryjna 1A
   godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.00

-  ul. Mickiewicza 108
    godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.00

-  ul. Staszica 22
    godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30

Nazwy i numery ważniejszych kont bankowych dla Miasta Jasła w Banku Spółdzielczym, na które należy dokonywać wpłat:
rachunek bieżący - 87 8627 1011 2001 0048 6891 0001
inne dochody UM - 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002
opłata skarbowa - 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
podatek od nieruchomości – os. prawne - 06 8627 1011 2001 0048 6891 0004
podatek od nieruchomości – os. fizyczne - 76 8627 1011 2001 0048 6891 0005
podatek od środków transportowych – os. prawne - 49 8627 1011 2001 0048 6891 0006
podatek od środków transportowych – os. fizyczne - 22 8627 1011 2001 0048 6891 0007
podatek rolny, leśny i opłata od posiadania psów - 92 8627 1011 2001 0048 6891 0008
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 65 8627 1011 2001 0048 6891 0009
wadia i przetargi - 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012
dochody z usług opiekuńczych (MOPS) od dłużników alimentacyjnych - 54 8627 1011 2001 0048 6891 0013
udostępnienie danych osobowych - 27 8627 1011 2001 0048 6891 0014
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 97 8627 1011 2001 0048 6891 0015
gwarancje zabezpieczenia robót - 70 8627 1011 2001 0048 6891 0016
dodatkowe usługi świadczone przez Miasto Jasło w zakresie odbierania odpadów komunalnych - 16 8627 1011 2001 0048 6891 0018
wpłaty czynszu za lokale mieszkalne - 86 8627 1011 2001 0048 6891 0019
sprzedaż fakturowana VAT - 91 8627 1011 2001 0048 6891 0026

Baner zmiana rachunkow bankowych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego,
w tym wypadku Urzędu Miasta Jasła i budżetu Miasta Jasła, wykonuje, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, bank wybrany w drodze przetargu.

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas