wtorek, 12 styczeń 2016 16:29

Budżet powiatu na 2016 r. uchwalony! Wyróżniony

Budżet powiatu na 2016 r. uchwalony!

Na sesji Rady Powiatu w Jaśle, 11 stycznia br., radni jednogłośnie przyjęli budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. Dochody kształtują się na poziomie 97.293.301 zł, a wydatki - 110.473.301 zł.


Najważniejszym punktem obrad sesji Rady Powiatu w Jaśle było uchwalenie budżetu Powiatu Jasielskiego na 2016 rok. 

Opracowany przez Zarząd Powiatu w Jaśle projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Był też omawiany na posiedzeniach komisji stałych i na wszystkich otrzymał pozytywne opinie. Radni przyjęli uchwałę budżetową Powiatu Jasielskiego na 2016 rok jednogłośnie.

Dochody budżetu Powiatu uchwalono w kwocie 97.293.301 zł, wydatki ogółem na poziomie 110.473.301 zł. Deficyt budżetowy wynosi 13.180.000 zł, przychody powiatu wynoszą 18.000.000 zł, a rozchody 4.820.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na rok 2016 zaplanowano różnorakie inwestycje, począwszy od drogowych, a na oświatowych skończywszy. Jednak bez wątpienia największą inwestycją powiatową będzie rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 18.000.000 zł. Ponadto na inwestycje na drogach powiatowych zaplanowano ponad 2 mln 838 tys. zł ( z przeznaczeniem m.in. na przebudowę dróg Siepietnica – Święcany – Lisów, Szebnie – Chrząstówka – Przybówka, czy Trzcinica – Jareniówka oraz na przebudowę mostu na rzece Wisłoce w miejscowości Kąty). W budżecie zaplanowano także środki (50 tys. zł) na modernizację i przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle oraz na zadanie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (ponad 1 mln 376 tys. zł).

Budżet powiatu na 2016 r. uchwalony!


- Budżet Powiatu na rok 2016 przyjęty przez Radę Powiatu jest stabilny. Najważniejszym zadaniem, na które zaplanowano w budżecie środki jest rozbudowa jasielskiego szpitala. Łącznie na wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowano w przyszłorocznym budżecie kwotę ponad 22 mln 445 tys. zł – podkreślił starosta Mariusz Sepioł.
Podczas sesji podjęto także uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 – 2024.

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin