środa, 05 luty 2014 17:58

Inwestycyjne podsumowanie roku w Powiecie Jasielskim

miniPowiat jasielski wydał w 2013 roku na inwestycje ponad 23 mln zł.


Większość środków została przeznaczona na modernizację infrastruktury drogowo – mostowej i bazy lokalowej jednostek organizacyjnych powiatu. Miniony rok był dobry dla Powiatu Jasielskiego pod względem inwestycyjnym. Całość inwestycji i remontów w roku 2013 zamknęła się kwotą ponad 23 mln zł. Największa część środków, bo prawie 20 mln zł, przeznaczona została na realizację przedsięwzięć związanych z budową, modernizacją oraz naprawą dróg i mostów. Efekty tych prac każdy ma możliwość ocenić we własnym zakresie poruszając się po drogach powiatowych. Ponad 1,3 mln zł zainwestowano w edukację, a niespełna 700 tys zł w poprawę jakości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Foluszu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie.

Jestem przekonany, że wszystkie te działania przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu, a inwestycje w infrastrukturę poprawią bezpieczeństwo i komfortu jazdy nie tylko mieszkańcom, ale także podróżnym odwiedzającym nasz region –mówił Starosta Jasielski Adam Kmiecik. 

Przebudowa dróg powiatowych Jasło – Dębowiec – Folusz i Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski to największe inwestycje zrealizowane na drogach powiatowych w mijającym roku. Łączny koszt ich remontu wyniósł ponad 10 mln zł, czyli połowę budżetu przeznaczonego na infrastrukturę drogową.
Z inwestycji mostowych największa była przebudowa (a właściwie budowa od podstaw) mostu na potoku Ryj w Kątach. Nowa konstrukcja zastąpiła wysłużony most drewniany o ograniczonej nośności i uszkodzonej nawierzchni.
Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko zwykły most na niezbyt przecież dużej rzece. Tymczasem budowla ta pełni istotną funkcję i znajduje się w ważnym miejscu, przynajmniej dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Droga powiatowa, na której most się znajduje, jest jedyną drogą dojazdową mieszkańców Jaworza i Desznicy do drogi głównej w Kątach – kontynuuje starosta.

droga-Jasło---Folusz


19.11


Remonty objęły również bazę oświatową powiatu. Przeprowadzono, m.in. termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego i Bursy Międzyszkolnej. Przebudowano salę gimnastyczną ILO i Zespołu Szkół Nr 4, co kosztowało ponad 136 tys zł.

W 2013 r. zainwestowano także ponad milion złotych w przebudowę i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w nowoczesny sprzęt, który umożliwi praktyczne kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii.

Pod względem inwestycyjnym to był niezły czas – podsumował starosta.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin