Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Sztandar Miasta Jasła
Featured

Oficjalna uroczystość nadania sztandaru dla Miasta Jasła

W samo południe, 26 kwietnia 2024 roku, oficjalną uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, w której dokonano poświęcenia sztandaru. Tuż po mszy świętej nastąpił przemarsz na płytę rynku, gdzie miało miejsce przekazanie sztandaru oraz jego prezentacja wszystkim zgromadzonym. FOTORELACJA

Kluczowy moment, jakim było podniesienie Flagi Państwowej RP oraz apel pamięci, wspominający ponad sześć wieków jasielskiej historii był niezwykle wymowny.

 

Jaślanie stali się świadkami przenikania trzech miejskich insygniów: flagi miasta Jasła, jasielskiego hejnału i sztandaru. W 659 rocznicę nadania Jasłu praw miejskich oddano hołd wielowiekowej tradycji lokalnej tożsamości miejskiej. Szczególny symbol, jakim jest sztandar to obiekt unikatowy. Od tej pory sztandar Miasta Jasła będzie towarzyszył w życiu miasta, w najważniejszych momentach.


Oficjalna uroczystość nadania sztandaru Miasta Jasła


29 stycznia 2018 roku rada miejska Jasła podjętą uchwałą wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury nadania miastu sztandaru. W toku realizowanej uchwały burmistrz powołał zespół do spraw realizacji zadania, jakim było przeprowadzenie procedury nadania miastu Jasłu sztandaru, a w lutym bieżącego roku, projekt sztandarowy został zaakceptowany przez właściwą komisję. Rada miasta Jasła uchwałą podjętą 25 marca 2024 roku ustanowiła sztandar miasta Jasła i zasady jego używania.


Nadanie Sztandaru Miasta Jasła


-Niech przekazywany dzisiaj sztandar będzie elementem budowania lokalnej tożsamości, niech będzie powodem do dumy i symbolem integrującym mieszkańców- mówi burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian. Czynimy to w dzień zakończenia realizacji projektu ,,Jasło – moje miasto, mój dom”, którego był to jeden z głównych celów – dodaje burmistrz. Również data 26 kwietnia nie jest przypadkowa. Przyjmuje się bowiem, że właśnie w tej dacie nadane zostały Jasłu prawa miejskie -podkreślił burmistrz miasta Jasła.
Sztandar Miasta Jasła będzie kolejnym symbolem miasta, przy obowiązujących od 2005 roku takich symboli jak herb, pieczęć, flaga, hejnał i patron miasta święty Antoni Padewski.


Podpisanie aktu nadania sztandaru dla miasta Jasła


Sztandar Miasta Jasła świadectwem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości


W uroczystości, wśród zaproszonych gości była wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
- Dzisiejsza uroczystość to moment pełen radości, ale również refleksji nad trudną historią, która nieodłącznie wpisała się w losy miasta – mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. W tym wyjątkowym dniu świętujemy również nadanie sztandaru miasta Jasła, który jest nie tylko symbolem jedności, dumy i niezłomności, ale także to świadectwo przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – podkreśla wojewoda.


Wojewoda Teresa Kubas-Hul


Bogdan Rzońca, Poseł do Parlamentu Europejskiego z ogromnym entuzjazmem podkreślał znaczenie i podniosłość wydarzenia, jakim jest nadanie miastu Jasłu sztandaru.
-Wielki to dzień dla naszego miasta, bo sztandar święci się bardzo rzadko. W historii naszego miasta był taki brak i okazuje się, że już od dziś nasze miasto będzie miało ten symbol łączności między pokoleniowej – mówił poseł. Sztandar w wymiarze miejskim lokalnej społeczności jest znakiem łączności. Niech będzie też znakiem jedności. Wysoko noście ten sztandar, opowiadajcie o chlubnej i dramatycznej historii naszego miasta, o wybitnych jaślanach – zaznaczył.


Akt nadania sztandaru Miasta Jasła


Po okolicznościowych przemówieniach, w drzwiach Urzędu Miasta Jasła nastąpiło przywitanie sztandaru przez przedstawicieli jasielskiego magistratu w osobie sekretarza miasta Jasła oraz skarbnika miasta Jasła.


W ramach wydarzenia związanego z nadaniem miastu sztandaru, Muzeum Regionalne w Jaśle realizuje zadanie „Miasto to Ja – symbole miejskie” finansowane w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014– 2021 oraz budżetu państwa.

 

red.

50000 Pozostało znaków