Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Jasło - moje miasto, mój dom - projekt miasta Jasła
Featured

Jasło - moje miasto, mój dom – zakończenie projektu

Diagnozy, spotkania, konsultacje, warsztaty realizowane w ciągu trzech lat, pokazały wartości ważne i potrzebne do zrealizowania w mieście Jaśle w celu poprawienia sytuacji związanej z migracją.

 

Znaczącym problemem dla miasta Jasła jest proces migracji ludzi młodych i tych w wieku produkcyjnym. Realizowany projekt ,,Jasło – moje miasto, mój dom” miał na celu wypracować przedsięwzięcia, które pomogą przeciwdziałać złym skutkom, jakie można zaobserwować na terenie miasta Jasła.


Zakończenie projektu ,,Jasło – moje miasto – mój dom”


- 18 przedsięwzięć, które realizowaliśmy w ramach projektu ,,Jasło – moje miasto – mój dom” to wartość, na tę chwilę 18,7 mln złotych – mówi burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian. Ogromne środki, które wpłynęły do naszego miasta, są z Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa – podkreśla burmistrz. Przedsięwzięcia były realizowane praktycznie ze środków zewnętrznych. Oczywiście zdarzało się, że te działania uzupełniane były drobnymi środkami miejskimi – dodaje.


Rozwój Jasła to priorytet


Zdaniem burmistrza możemy już zaobserwować pierwsze owoce projektu. Są nimi większe zaangażowanie mieszkańców, współpraca między przedsiębiorcami oraz nowe pomysły, które pojawiają się w przeróżnego rodzaju spotkaniach z mieszkańcami.

 

Burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian

 

-Dzięki współpracy z naszymi partnerami podjęte zostały już działania, które w niedalekiej przyszłości pomogą młodym ludziom w znalezieniu pracy, czy też dobrego wykształcenia – informuje burmistrz miasta Jasła. Przed nami długa droga. Wierzę, że realizując wszystkie zapisane działania, będziemy wpływać na poprawę sytuacji w naszym mieście – zaznacza włodarz miasta Jasła.


Nowa ekonomia Jasła


Miasto Jasło potrzebowało nowych impulsów, które realnie wpłyną zarówno na jego rozwój, ale przede wszystkim zmienią, jak i nakierują myślenie mieszkańców Jasła. Znalezienie nowych impulsów i nakierowanie na właściwe drogi było kluczowym zadaniem projektu.


-Projekt został przygotowany dla miast, które są w kryzysie społeczno-gospodarczym. Tym kryzysem jest, chociażby demografia, co jest znaczącym czynnikiem ekonomicznym – mówi Grzegorz Dziarski, doradca Związku Miast Polskich. Podjęte działania mają sprawić, by Jasło było miastem przyjaznym, miastem wiedzy, ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych – podkreśla.

 

Grzegorz Dziarski, doradca Związku Miast Polskich
Zespół prowadzony pod kierunkiem burmistrza, ale i koordynatorów, opracował różnego typu działania. Już teraz doszliśmy do takich efektów, które dają wielkie nadzieje na przyszłość, na nowe impulsy, które Jasło będą wzmacniać i tworzyć nową ekonomię jasielską – podsumowuje Grzegorz Dziarski.

 

Działania realizowane w ramach projektu ,Jasło – moje miasto, mój dom” zostały podzielone na cztery obszary: społeczny, gospodarczy, środowiskowy oraz dotyczący inteligentnego zarządzania miastem.

 

Partnerem przewodnim projektu jest Miasto Jasło we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców oraz Fundacją Aktywna Galicja.

Głównym celem projektu było wypracowanie działań, które sprawią, że miasto Jasło stanie się liderem wzrostu jakości życia wśród miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.


Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle odpowiedzialny był za realizację przedsięwzięcia Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców podjęło się przedsięwzięcia „Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy”. Fundacja Aktywna Galicja odpowiedzialna była za realizację przedsięwzięcia z Planu Rozwoju Lokalnego „Ścieżki kariery szyte na miarę”.


Zakres projektu ,,Jasło - moje miasto, mój dom”


Obszar gospodarczy
- Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy
- Ścieżki kariery – kształcenie szyte na miarę
- Miejski design
- Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
- Dni przedsiębiorczości


Obszar społeczny
- Realizacja programu Jasło Miasto wiedzy
- Utworzenie centrum wspierania aktywności organizacja pozarządowych
- Centrum Aktywnego Seniora – część inwestycyjna i nieinwestycyjna
- Miasto to Ja
- Idziemy w Jasło


Obszar środowiskowy
- Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część inwestycyjna i nieinwestycyjna
- Budowa drogi 5KDZ wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przedsięwzięcie inwestycyjne
- Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle – przedsięwzięcie inwestycyjne


Obszar inteligentnego zarządzania miastem
- Wdrażanie działań w oparciu o narzędzie samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowane przez OECD
- Kontrola pod kontrolą
- System komunikacji z mieszkańcami Jasła
- Kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego? – czyli stawiamy na zrozumiałą komunikację
- Opracowanie programu dostępności dla Miasta Jasła

 

Jasło - moje miasto, mój dom

 

Obecnie rozpoczyna się nowy, szwajcarski projekt. Miejmy nadzieję, że miasto Jasło przygotuje odpowiedni wniosek, weźmie udział w procesie aplikowania o środki i w konsekwencji będzie miało możliwość otrzymania szwajcarskich funduszy.

 

red.

50000 Pozostało znaków