Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Adam Kostrząb burmistrz miasta Jasła na sesji rady miejskiej

Ile zarobi burmistrz miasta Jasła?

Podczas obrad II sesji Rady Miejskiej Jasła, radni przyjęli projekt uchwały, która określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla burmistrza miasta Jasła, Adama Kostrząba. Głowa miasta Jasła otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9 910 zł brutto oraz 3 280 zł brutto dodatku funkcyjnego.

 

-Projekt uchwały leży w kompetencji Rady Miejskiej Jasła. Rada ma obowiązek ustalić miesięczne wynagrodzenie dla burmistrza miasta Jasła, w tym dwa składniki: wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny - mówi sekretarz Paweł Rzońca. Reszta składników wynika wprost z przepisów prawa - podkreśla.

 

Przyjęta przez radę miasta Jasła uchwała, obowiązywać będzie od dnia złożenia ślubowania przez nowo wybranego burmistrza miasta Jasła, Adama Kostrząba, a więc od 6 maja br.


Jakie są obowiązki burmistrza miasta Jasła?


Burmistrz jest organem wykonawczym miejskiego samorządu lokalnego i zarazem szefem ratusza. W jego kompetencjach są między innymi sprawy związane z wykonywaniem uchwał rady oraz zarządzanie budżetem. Burmistrz zajmuje się gospodarowaniem mieniem komunalnym, czy chociażby sprawami obrony cywilnej i porządku publicznego.

 

Kadencja burmistrza trwa obecnie 5 lat. Do roku 2018 było to cztery lata, ale w poprzednich wyborach samorządowych zostało to wydłużone o jeden rok.


Z czego wynika wysokość wynagrodzenia dla burmistrza?


Kwota określona w uchwale przyjętej przez radnych oparta jest o różne czynniki. Jest tym m.in. wysokość budżetu miasta, jak również przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.


Przeczytaj także: W jasielskiej Radzie Miejskiej zasiadł nowy radny


Warto podkreślić, że praca burmistrza ma wysoce nienormowany czas. Często w weekendy, święta odbywa się najwięcej wydarzeń, podczas których głowa miasta pełni funkcję organizacyjną, jak i reprezentacyjną.

 

red.

50000 Pozostało znaków