Tworzenie stron internetowych Jasło

Młodzi badacze nagrodzeni

DPP 2123 projekty na 91 zgłoszonych do Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM oraz 61 spośród 235 uczniów Zespołów Ligowych zostało nagrodzonych podczas konferencji podsumowującej ten unikalny projekt edukacyjny, realizowany wspólnie przez Miasto Jasło i Grupę LOTOS.

W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM uczniowie jasielskich szkół podstawowych i gimnazjów wykonywali pod opieką nauczycieli małe projekty naukowe i badawcze z różnych dziedzin wiedzy, które zostały poddane ocenie przez specjalistów i nagrodzone przez Burmistrza Miasta Jasła i Grupę LOTOS.

- Rozwój talentów jest niezwykle istotny w podejściu LOTOSU, dlatego cieszę się, że dzięki zdobywanej w ten sposób wiedzy możemy przyczyniać się także do rozwoju talentów wśród młodych ludzi uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach w Jaśle. To prawdziwy zaszczyt i satysfakcja. Korzystając z okazji, pragnę osobiście podziękować wszystkim nauczycielom na co dzień zaangażowanym w realizację projektu. W praktyce bowiem to kadra pedagogiczna ma olbrzymi udział w rozbudzaniu u najmłodszych pasji do nauki, a uzdolnionych uczniów w Jaśle nie brakuje – mówił podczas konferencji Robert Bialik, Prezes Zarządu LOTOS Infrastruktura.

DPP 5


Nagroda główna za modelową realizację projektu badawczego z uwzględnieniem strategii PBL (uczenie się poprzez rozwiązywanie problemu) uzyskał Zespół Ligowy z kl. III Gimnazjum nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jaśle w składzie: Ewelina Mastej, Natalia Maziarska, Maja Piskadło. Projekt nosił tytuł „Mówi się, ale jak? W jaki sposób jaślanie posługują się polszczyzną na co dzień?”.

Puchar Burmistrza Miasta Jasła oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł otrzymało Gimnazjum nr 1 w Jaśle, szkoła która w sposób przyjazny i aktywny wspierała działalność Jasielskiej Ligii Naukowej z LOTOSEM zarówno pod względem organizacyjnym i promocyjnym.

DPP 153


- Miasto Jasło bardzo odpowiedzialnie podchodzi do rozwijania uzdolnień uczniów widząc w tym wielki potencjał i szansę życiową. Projekt Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM daje szansę na stworzenie trwałego systemu opieki nad zdolnymi jasielskimi uczniami. Bezprecedensowe wsparcie finansowe i rzeczowe Grupy LOTOS daje ogromne możliwości wykorzystania potencjału tkwiącego w tych najzdolniejszych. Za co w imieniu mieszkańców Jasła wyrażam serdeczne podziękowanie – podkreślał Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

DPP 196


Projekt w roku szkolnym 2013/2014 miał charakter pilotażowy, 18 czerwca br. Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz Robert Bialik – przedstawiciel Grupy LOTOS podpisali list intencyjny w sprawie kontynuacji projektu edukacyjnego JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z LOTOSEM na rok 2015.

Celem projektu Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM jest wzmocnienie systemowych działań na rzecz opieki nad uczniem zdolnym w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, kształtowania myślenia naukowego oraz promocja metody projektowej w edukacji.

UMJ

Komentarze obsługiwane przez CComment