REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 10 styczeń 2019 18:30

Miasto Jasło z budżetem na 2019 rok

Miasto Jasło z budżetem na 2019 rokRada Miejska Jasła przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, która zakłada dochody w wysokości 154,896 mln zł, a wydatki 165,664 mln zł.


Planowany deficyt w wysokości 10,768 mln zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

- Dziękuję za przyjęcie budżetu. Wielomiesięczna praca nad jego przygotowaniem pozwoliła na ujęcie w nim zadań, których realizacja jest obowiązkiem samorządu gminnego, a także zadań inwestycyjnych, które chcielibyśmy realizować oraz tych, które będą realizowane z założeniem wsparcia ze środków zewnętrznych. Ze swej strony deklaruję, że jeśli tylko będziemy mieli do dyspozycji wolne środki, na pewno te zadania, o które państwo wnioskowaliście pojawią się również w moich propozycjach kierowanych do państwa, dlatego, że są to zadania istotne dla miasta. Tak było w latach poprzednich i zapewniam, że tak samo będzie w roku bieżącym - mówił do radnych burmistrz Ryszard Pabian.

Uchwałę budżetową przedstawił radnym skarbnik miasta Jacek Borkowski. Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości: 154,8 mln złotych, w tym dochody bieżące: blisko 149 mln zł i majątkowe: 5,9 mln zł. Wydatki wynoszą ogółem: 165,6 mln zł, w tym wydatki bieżące blisko 144 mln zł i wydatki majątkowe 21,7 mln zł. Planowany deficyt na 2019 rok (10,7 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego. Przewidywane zadłużenie na koniec 2019 roku będzie wynosiło ponad 25,5 mln zł - to jest 16,48 proc. planowanych dochodów.

W budżecie na 2019 rok uwzględniono dotacje dla: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (2 mln 230 tys. zł), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle (1 mln 860 tys. zł), Muzeum Regionalnego w Jaśle (600 tys. zł), Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle (2 mln 983 tys. zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 21 mln 709 tys. zł obejmują między innymi środki na inwestycje już rozpoczęte oraz inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich.

Ważniejsze inwestycje w 2019 roku to m.in.:
Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości - 1,281 mln zł
Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73” oraz „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” – w sumie 4,471 mln zł,
Budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki – 1 mln zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedli Gamrat budowa drogi KD – 1,2 mln zł
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Jasła – 900 tys. zł
Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości – 3,5 mln zł
Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 2,088 mln zł
Przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle – 500 tys. zł

Inwestycje realizowane w ramach środków europejskich: Akademia Pełni Życia, Kreatywni i Samodzielni, Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Inkubator przedsiębiorczości, Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, Integracja transgraniczna. Integracja młodzieży polsko-słowackie na rzecz wspólnej tożsamości.

Radni do projektu uchwały budżetowej przygotowanej przez burmistrza miasta złożyli w sumie 16 wniosków dotyczących jego zmiany. Cztery z nich zostały przyjęte przez Radę Miejską Jasła. Dotyczyły one: wybudowania łącznika ul. Rzemieślniczej z ul. Fabryczną, zakupu oczyszczaczy powietrza do przedszkoli miejskich, dotacji dla klubów sportowych (sport młodzieżowy) oraz zakupu systemu monitoringu jakości powietrza.

Budżet na 2019 rok (pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie) poparło 15 radnych, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Urząd Miasta w Jaśle

REKLAMA

Fotoinspiracje

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin