Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 27 sierpień 2018 17:06

Rada Muzeum powołana

Rada Muzeum powołanaW związku z upływem 4-letniej kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Kadyiego w Jaśle, radni miejscy powołali nową Radę Muzeum.


Rada działa społecznie. W jej skład wchodzą: Felicja Jałosińska, Zbigniew Pięta, Zbigniew Dranka i Zdzisław Gil.
Zadaniem Rady Muzeum jest m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez tę instytucję powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada ocenia na podstawie przedstawionego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora muzeum roczny plan działania.

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas