Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 31 maj 2017 09:30

Partnerzy z Ukrainy z wizytą w Jaśle

Partnerzy z Ukrainy z wizytą w JaśleJasielski szpital we współpracy z kliniką we Lwowie aplikują po środki z Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.


29 maja 2017 r. do Jasła przyjechali partnerzy z Ukrainy, aby omówić dalsze prace przy przygotowywaniu pełnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w Powiecie Jasielskim i w Obwodzie Lwowskim”.
- Zaprosiliśmy do Jasła naszych ukraińskich partnerów ze Lwowa, aby omówić szczegóły wspólnego projektu, w ramach którego unowocześniony zostanie Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Było to już kolejne spotkanie robocze w tej sprawie, których efektem będzie przyjęcie harmonogramu i złożenie wspólnego projektu do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. Cieszę się że nasza współpraca z partnerem ze Lwowa nabiera rozpędu i jestem przekonany, że w 2018 r. zostanie zmodernizowany ten oddział – mówi Starosta Jasielski Adam Pawluś. 
Zakres projektu obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, unowocześnienie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, zakup sprzętu i wyposażenia dla tego oddziału oraz przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego jasielskiego szpitala i Wojewódzkiej Kliniki Urologii we Lwowie.

IMG 3856

 


Zaproszeni goście mieli okazję odwiedzić oddział, którego dotyczyć będzie przygotowywany projekt. Podczas spotkania omówiono także szczegóły porozumienia w sprawie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.
Przypomnijmy, że 15 marca br. Komisja Wyboru Projektów Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, która dokonała oceny koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru do programu. Komisja do drugiego etapu konkursu rekomendowała 172 projekty. Wśród nich znalazł się projekt „Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w Powiecie Jasielskim i w Obwodzie Lwowskim”. Termin składania pełnych wniosków aplikacyjnych mija 30 czerwca br.
O środki z Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 mogą ubiegać się samorządy z terenów przygranicznych Polski wschodniej razem z partnerami z zachodniej Ukrainy i Białorusi. Budżet Programu to ponad 165 mln euro.
Wartość projektu pn. „Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w Powiecie Jasielskim i w Obwodzie Lwowskim” to 2 145 340 euro (około 10 83 098 zł), z czego Szpital Specjalistyczny w Jaśle otrzyma 1 211 800 euro (ok. 5 695 460 zł). Przy czym dofinansowanie wynosić będzie 1 090 620 euro (ok. 5 125 914 zł), a wkład własny 121 180 euro (ok. 569 546 zł.).

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas