Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Rozbudowa i budowa ulicy Leśnej w Jaśle

Ruszyły prace budowlane przy ul. Leśnej w Jaśle

Rozpoczęły się prace budowlane przy rozbudowie i budowie ulicy Leśnej w Jaśle. Wartość inwestycji wynosi 4,4 mln zł, z czego 95 proc. to dofinansowanie pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład.


Rozbudowa i budowa ulicy Leśnej w Jaśle


Zakres prac obejmuje m.in.: 


  • - rozbudowę i budowę ul. Leśnej – droga będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości 2,75 m każdy;
  • budowę lewostronnej ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości
  • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
  • budowę skrzyżowania z ul. Rolniczą
  • budowę przepustu pod koroną drogi wraz z budową umocnień skarp i dna rowu odwadniającego w obrębie wlotu i wylotu przepustu
  • budowę systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotami;
  • zabezpieczenie osuwiska przy ul. Leśnej;
  • wykonanie nowych barier i balustrad ochronnych;

Prace, które mają zakończyć się w październiku tego roku, wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z.o.o. w Jaśle.

 

Urząd Miasta w Jaśle 

50000 Pozostało znaków