REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 08 marzec 2013 22:39

Trwa kontraktowanie projektu o wartości 55 mln zł.

1Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II, to kolejne przedsięwzięcie realizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.


Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Efektem prac będzie wybudowanie 90 km sieci wodociągowej, 14 km kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane zostaną 2 oczyszczalnie ścieków: w Jaśle i Woli Żyrakowskiej. Inwestycje prowadzone są na terenie 5 gmin: miasta Jasła, gminy Dębica, Pilzno, Sękowa i Żyraków.
W dniu 07.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Dębica została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Wodociąg Gmina Dębica – Południe – etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze zbiornikiem głównym”realizowanego w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II. Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową wynosi 8 197 950 zł brutto.

1Wykonawcą inwestycji będzie firma - Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej , która wyłoniona została w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę w sprawie realizacji inwestycji podpisali: Krzysztof Machnik reprezentujący Wykonawcę oraz Stanisław Rokosz, Wójt Gminy Dębica w imieniu Zamawiającego. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle reprezentowali - Marek Rączka, Członek Zarządu Związku oraz Mariusz Chmiel, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”. Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę około 55 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Stobierna i Stasiówka w gminie Dębica wraz z niezbędnym uzbrojeniem, budowlami i urządzeniami technicznymi w tym zbiornik o poj. 1000m3 i 3 hydrofornie. Czas realizacji 23 miesiące od daty podpisania umowy.

ZGDW Jasło

REKLAMA

ZAHURT JASŁO

Salon fryzjerski Renata

instalator klimatyzatory

REKLAMA

Fotoinspiracje

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin