Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Tomasz Poręba pyta prezydencję włoską o priorytety UE w zakresie transportu

IS 1W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji ds. Transportu i Turystyki. W czasie spotkania Tomasz Poręba pytał włoskiego ministra transportu Maurizio Lupiego o plany UE w zakresie komunikacji i infrastruktury. Pytał również o możliwość włączenia szlaku Via Carpathia od Kłajpedy po Saloniki do sieci bazowej TEN-T.

Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Tomasz Poręba podczas spotkania z przedstawicielem włoskiego rządu zwrócił się z prośbą o przedstawienie opinii w sprawie terminu otwarcia europejskich rynków przewozów pasażerskich. Zdaniem europosła PiS może to doprowadzić do upadku polskiego przewoźnika. "Dlatego chciałbym wiedzieć, czy włoska prezydencja jest za przyspieszeniem czy za opóźnieniem otwarcia rynków kolejowych w zakresie przewozu pasażerów. Czy pan minister jest świadom zagrożeń jakie ten proces za sobą niesie?" - pytał europoseł Poręba.

Podczas posiedzenia Tomasz Poręba poruszył także kwestię tzw. unbudlingu, czyli prawnego oddzielenia spółki świadczącej usługi przewoźnicze i zarządcy infrastruktury kolejowej. W Polsce w tej chwili unbudling nie funkcjonuje, dlatego też europoseł Poręba pytał o możliwy termin jego wprowadzenia oraz o okresy przejściowe. "Powinny być one możliwie długie, gdyż w państwach takich jak Polska wprowadzenie unbudlingu będzie wymagało odpowiedniego przeorganizowania spółek kolejowych" - tłumaczył Tomasz Poręba.

Europoseł PiS pytał także o możliwość włączenia szlaku Via Carpathia od Kłajpedy po Saloniki do sieci bazowej TEN-T. Wskazywał, iż jest to kluczowy szlak transportowy dla rozwoju wschodniej flanki Unii Europejskiej.

Katarzyna Ochman

50000 Pozostało znaków