Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Prawie 30 mln zł na zabezpieczenie osuwisk

rotator-osuwiskoPromesy na prawie 30 mln zł otrzymały gminy i powiaty z województwa podkarpackiego na zabezpieczenie osuwisk w bieżącym roku.

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa trafią do 15 samorządów na dofinansowanie 16 zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Dofinansowanie otrzymają:
powiaty: strzyżowski, sanocki, rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, jasielski
gminy: Wojaszówka, Zagórz, Tarnowiec, Haczów, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Miasto Krosno, Miasto Przeworsk, Miasto Tarnobrzeg, oraz samorząd województwa podkarpackiego.
Środki pomocowe zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji i prace związane z zabezpieczeniem osuwisk.
W latach 2011-2013 na zabezpieczenie osuwisk podkarpackie samorządy otrzymały z budżetu państwa 53,4 mln zł.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska

50000 Pozostało znaków