Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Polscy ratownicy medyczni w drodze do Kijowa

Zdjecie

PCPM pomaga poszkodowanym na Ukrainie.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) wysyła zespół ratowników medycznych do Kijowa by wspomóc lokalne służby ratunkowe w zapewnieniu pomocy osobom rannym w wyniku zamieszek na Ukrainie. Udający się do Kijowa ratownicy są ekspertami w udzielaniu pierwszej pomocy na co dzień pracującymi w pogotowiu ratunkowym na Śląsku. Ratownicy udają się na Ukrainę z pełnym wyposażeniem do udzielania pomocy medycznej oraz reanimacji osób poszkodowanych. Posiadają między innymi kołnierze ortopedyczne, sprzęt do udrażniania dróg oddechowych, opatrunki i folie izotermiczne. Ich celem jest niesienie pomocy wszystkim osobom w potrzebie, niezależnie od ich poglądów politycznych. Ratownicy działają w ramach nowo utworzonego przez PCPM zespołu szybkiego reagowania medycznego, w ramach którego polscy lekarze, ratownicy medyczni i specjaliści mogą udać się do kraju objętego kryzysem humanitarnym w terminie 24-48 godzin.

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM)
PCPM jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski. Realizuje projekty z zakresu pomocy uchodźcom, edukacji i szkoleń dla młodzieży, wzmacniania potencjału kobiet i rozwijania ich przedsiębiorczości, rozwoju obszarów wiejskich, pomocy medycznej, w tym elektryfikacji ośrodków medycznych, zarządzania kryzysowego i wzmacniania potencjału samorządów i jednostek ratowniczych.
W roku 2013 PCPM prowadzi projekty w Libanie, Sudanie Południowym, Etiopii, Gruzji, Tadżykistanie oraz w Autonomii Palestyńskiej. Działalność PCPM w kraju skupia się na edukacji humanitarnej i rozwojowej oraz informowaniu o sytuacji humanitarnej w krajach dotkniętych wojnami domowymi oraz klęskami żywiołowymi.
Dalsze informacje:
Strona internetowa: www.pcpm.org.pl E-mail:
Facebook: https://www.facebook.com/PCPM.NGO

(PCPM)

50000 Pozostało znaków