Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Chcieli kupić dziecko. Czy mamy w Polsce przypadek handlu ludźmi?

1

W stosunku do pary, która chciała kupić dziecko, prokuratura zażądała karę 3 lat i 8 miesięcy więzienia dla mężczyzny oraz 3,5 roku więzienia dla kobiety.

W procesie pary oskarżonej o próbę kupienia noworodka od obywateli Rumuni, prokuratura domaga się tej kary więzienia bez możliwości jej zawieszenia. Oskarżenonymi przed Sądem Okręgowym w Białymstoku są młodzi ludzie. Nie mogli mieć własnych dzieci, a nieprzynoszące skutków leczenie bezpłodności skłoniły ich do takich zamiarów. Powyższą sytuację prokuratura ocenia jako przypadek handlu ludźmi. Sąd zastrzegł możliwość zmiany kwalifikacji prawnej głównego zarzutu postawionego parze, handel ludźmi, na łagodniejszą dla nich – organizację nielegalnej aborcji.

Według prokuratury oskarżeni w wieku 24-25 lat nakłonili znajdujące się w trudnej sytuacji małżeństwo Rumunów do sprzedaży dziecka. Czy oferowane 20 tys. zł oraz samochód wartości około 3 tys. zł to cena nowonarodzonego dziecka? Czy tyle w dzisiejszym świecie jest warte życie ludzkie?

Sięgając do protokołu fakultatywnego Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu Dziećmi, Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii czytamy:  „Handel dziećmi oznacza jakiekolwiek działanie lub transakcję, w drodze której dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób innej osobie lub grupie osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną rekompensatą”. W naszym kraju przestępstwo tego typu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, co gwarantuje nam art. 253 par. 1 k.k.

Sprawa, która wyszła na jaw w szpitalu budzi pewnego rodzaju kontrowersje, wzbudza się w nas niepokój. Przecież wielu z nas uważa, że handel ludźmi – dziećmi nie dotyczy naszego kraju.

Na bieżąco będziemy śledzić tą sprawę. Jakiekolwiek postanowienia niezwłocznie zostaną podane do wiadomości naszych czytelników.

Anna Dziura

50000 Pozostało znaków