Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Zmiana organizacji ruchu

zmiana organizacji

W najbliższych dniach zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu wokół Zielonego Rynku. Termin wprowadzenia zmian uzależniony jest od warunków atmosferycznych (wykonanie oznakowania poziomego).

Zmiany organizacji ruchu polegają na:
- utworzeniu miejsc postojowych wokół placu Bartomieja,
- uporządkowaniu ruchu pieszego poprzez wyznaczenie przejść,
- umożliwieniu wyjazdu z parkingu obok Fary w lewą stronę do ul. Gołębiej,
- zmianie usytuowania znaku STOP z ul. Gołębiej na ul. Wałową.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na wprowadzone oznakowanie poziome i pionowe oraz o stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

UM w Jaśle

50000 Pozostało znaków