Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Tablety dla najlepszych uczniów

Tablety dla najlepszych uczniów

Dziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i dziewięciu z gimnazjów otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła dla najlepszych uczniów. Każdy z nagrodzonych uzyskał średnią ocen co najmniej 5.0 i ma zachowanie wzorowe. FOTORELACJA

Nagroda Burmistrza Miasta Jasła jest przyznawana corocznie jednemu uczniowi szkoły podstawowej oraz po dwie nagrody uczniom z gimnazjów, którzy zostali wskazani przez Radę Pedagogiczną szkoły. Do nagrody może być zgłoszony uczeń, który spełnia następujące wymagania: uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem nauczania właściwej klasy co najmniej 5,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz brał udział w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym osiągając co najmniej etap rejonowy.

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013:

Tablety dla najlepszych uczniów


Adam Głąb – Szkoła Podstawowa nr 1, średnia 5,88
Maja Rusek – Szkoła Podstawowa nr 2, średnia 5,5
Karol Haberek – Szkoła Podstawowa nr 4, średnia 5,7
Joanna Tutaj – Szkoła Podstawowa nr 6, średnia 5,38
Martyna Matuszewska – Szkoła Podstawowa nr 7, średnia 5,1
Filip Sitek – Szkoła Podstawowa nr 8, średnia 5,45
Paulina Górniak – Szkoła Podstawowa nr 10, średnia 5,5
Weronika Jurczak – Szkoła Podstawowa nr 11, średnia 5,3
Katarzyna Żołądź – Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12, średnia 5,4
Justyna Marszałek - Społeczna Szkoła Podstawowa, średnia 5,2

 Najlepsi uczniowie gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013:

Tablety dla najlepszych uczniów


Zofia Kazanecka – Gimnazjum nr 1, średnia 5,5
Agnieszka Radoń – Gimnazjum nr 1, średnia 5,43
Bartosz Buglewicz – Gimnazjum nr 2, średnia 5,0
Jakub Wróbel – Gimnazjum nr 2, średnia 5,0
Magdalena Tomkiewicz – Gimnazjum nr 4, średnia 5,4
Gabriela Nowak – Gimnazjum nr 4, średnia 5,6
Alicja Baran – Gimnazjum nr 5, średnia 5,12
Maria Romańska – Społeczne Gimnazjum , średnia 5,53
Grzegorz Marchewka – Społeczne Gimnazjum , średnia 5,4

UM w Jaśle

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z uroczystości

50000 Pozostało znaków