Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Redakcja www.zaleze.com - Wnioski o udostępnienie wykazów pracowników zatrudnionych w urzędach

Redakcja www.zaleze.com - Wnioski o udostępnienie wykazów pracowników zatrudnionych w urzędachCzytamy: Jako redakcja portalu zaleze.com skierowaliśmy do kilku urzędów w okolicy wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion, nazwisk, adresów e-mail, telefonów, numerów pokoi wszystkich pracowników urzędu wraz z podaniem nazwy stanowiska każdego z pracowników oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony (do jednego z urzędów nie wnioskowaliśmy o adresy e-mail i numery pokoi). Zaproponowaliśmy przykładowy wzór, wedle którego taki wykaz mógłby nam zostać udostępniony. Czekamy na odpowiedzi.

Wnioski skierowaliśmy do:

1) Urząd Gminy w Osieku Jasielskim – data: 23 lutego 2015 r. -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 9 marca 2015 r.

2) Urząd Miasta Krosna – data: 3 marca 2015 r. (odczyt: 3 marca 2015 r.) – ponowienie wniosku 10 marca 2015 r., 13 marca 2015 r. – odpowiedź z dnia 13 marca 2015 r. – przedłużenie?) – WCIĄŻ BRAK PEŁNEJ ODPOWIEDZI – wydłużyliśmy ostateczny termin odpowiedzi do 20 marca 2015 r. – UM Krosno wydłużył odpowiedź do 20 kwietnia 2015 r. Dnia 21 kwietnia 2015 roku UM Krosno nadesłał plik o nazwie „Lista pracowników UMK – stan na 17 kwietnia 2015_2.xls” z wykazem pracowników urzędu. Zanonimizowaniu poddaliśmy imiona i nazwiska osób świadczących jedynie pomoc administracyjną, kierowców, sprzątaczek, itp. - czytaj 

3) Urząd Miasta Jasło – data: 3 marca 2015 r. (odczyt: 4 marca 2015 r.; odpowiedź z dnia 10 marca 2015 r. – przedłużenie przez urząd do 30 kwietnia 2015 r.) -> nasza odpowiedź na przedłużenie -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 17 marca 2015 r.

4) Starostwo Powiatowe w Jaśle – data: 3 marca 2015 r. – ponowienie wniosku dnia 10 marca 2015 r., 13 marca 2015 r. -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 17 marca 2015 r.

5) Urząd Gminy Nowy Żmigród – data: 4 marca 2015 r. (odczyt: 5 marca 2015 r.); -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 9 marca 2015 r.

6) Urząd Gminy Dębowiec – data: 9 marca 2015 r. – INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 23 marca 2015 r.

Wedle art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź na wniosek powinna być udzielona niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten można wydłużyć do 2 miesięcy.

W Postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2015 r., wskazano, że:

Zgodnie z tym przepisem udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z jego treści nie można zatem wywodzić, że organ w takim przypadku każdorazowo ma 14 dni na dokonanie wskazanej czynności, skoro podstawowym kryterium dochowania wskazanego w tym przepisie terminu jest ustalenie, czy udostępnienie żądanej informacji nastąpiło bez zbędnej zwłoki.

Warto zwrócić również uwagę na to, co wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1135/12, zgodnie z którym „1. Podmiot udostępniający informację publiczną nie może w sposób dowolny uzasadniać niedotrzymania terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. W grę mogą wchodzić jedynie takie powody, które są bezpośrednio związane z opóźnieniem w udostępnieniu konkretnej informacji publicznej.”

Najprawdopodobniej każdy urząd taki wykaz nie tylko posiada, ale i aktualizuje na bieżąco. Wydaje się zatem, że nie będzie stanowić szczególnego problemu udostępnienie go bez zbędnej zwłoki.

W gminie Osiek Jasielski, odpowiedzi na wniosek w sprawie wykazu pracowników urzędu oczekujemy już dziewiąty dzień… (czytaj). W dodatku akurat ten wniosek nie zawierał prośby o dodatkowe podanie adresów e-mail oraz numerów pokoi pracowników. Dotyczył on samych imion, nazwisk i przyporządkowania komórek organizacyjnych, w których pracownicy są zatrudnieni. Mimo tego, odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.

Ale cierpliwie czekamy.

Dla dobrego przykładu podajemy, że wykazy pracowników publikuje na swoich stronach wiele urzędów: w Tychach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mielnie, Szczecinie, Włocławku, Bełchatowie, Krakowie, Skarżysku …

www.zaleze.com

50000 Pozostało znaków