Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Kolejne pieniądze na uzbrojenie terenu inwestycyjnego

strefa aktywnosciRada Miejska Jasła wyraziła zgodę na realizację zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle”.

Wartość tej wieloletniej inwestycji wynosi ponad 6,1 mln złotych. Podjęcie uchwały umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na uzbrojenie strefy warzyckiej w wysokości ok. 3,7 mln zł.

Inwestycja realizowana jest od 2012 roku. W roku bieżącym zaplanowano na jej realizację kwotę 4 mln 343 tys. zł. Pokrycie wydatków nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych oraz ze środków budżetu miasta. Wartość zadania uwzględnia również wydatki poniesione w latach 2012-2014.

Zakres projektu obejmuje uzbrojenie terenu o powierzchni ok. 3 ha na obszarze strefy przemysłowej Jasło-Warzyce, w tym: wykonanie dokumentacji, wykup gruntów, budowę drogi KDZ3 wraz ze zjazdami i skrzyżowaniem, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowu odprowadzającego wody opadowe, makroniwelację terenu i wykonanie oświetlenia.

UMJ

50000 Pozostało znaków