Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Finał konkursu wiedzy i umiejętności policyjnych

Finał konkursu wiedzy i umiejętności policyjnychNagrody, puchary i okolicznościowe dyplomy trafiły do rąk finalistów VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Policyjno - Prewencyjnych. W zawodach rywalizowało 7 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk.

Współorganizatorami konkursu, którego motto brzmi "W Służbie Społeczeństwu - Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Polska" była Komenda Powiatowa Policji w Jaśle oraz Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach. Jego celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w życiu codziennym, zarówno w swoim środowisku lokalnym, jak i poza nim, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
90634848W finale, który po raz szósty został zorganizowany na obiektach LO w Kołaczycach, wzięło udział 7 drużyn z 4 szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół w Czudcu, Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, Zespołu Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Aby dotrzeć do finału trzyosobowe drużyny musiały pokonać swoich konkurentów na etapie szkolnym.Rywalizacja w finale rozpoczęła się od rozwiązania testu m.in. z wiedzy policyjnej, o społeczeństwie oraz pomocy przedmedycznej. Następnie zawodnicy mieli do pokonania tor przeszkód. W kolejnym etapie sprawdzali swoje umiejętności w strzelaniu z broni pneumatycznej oraz udzielaniu pierwszej pomocy.
W VI Wojewódzkim Konkursie Wiedzy i Umiejętności Policyjno – Prewencyjnych zwyciężyła pierwsza drużyna LO w Kołaczycach. Kolejne miejsca na podium zajęła druga ze startujących w finale drużyn LO w Kołaczycach oraz reprezentacja Zespołu Szkół w Czudcu. Najlepszą zawodniczką konkursu została Żaneta Bobula z LO w Nowym Żmigrodzie, najlepszym zawodnikiem Krzysztof Jedziniak z LO w Kołaczycach. W konkurencji strzelania z broni pneumatycznej zwyciężył Artur Szela z ZS w Czudcu.
Honorowy patronat nad konkursem objął Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji. Nadinspektor Zdzisław Stopczyk ufundował również puchar dla najlepszej drużyny. W imieniu Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zwycięzcom turnieju puchar wręczył inspektor Paweł Filipek Komendant Powiatowy Policji w Jaśle.


Komendant Paweł Filipek w imieniu nadinspektora Zdzisława Stopczyka złożył również gratulacje laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej i wręczył okolicznościowy list Agnieszce Wójcik Dyrektor LO w Kołaczycach.
W tym roku 10 reprezentantów Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, jako jedynej szkoły z województwa Podkarpackiego, zakwalifikowało się do finałowej trzydziestki z ponad 200 uczniów klas maturalnych ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W finale 9 z nich wywalczyło indeks na 15 możliwych do zdobycia i po ukończeniu liceum zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Szczególne gratulacje otrzymała Natalia Ziomek, która jako pierwsza z uczniów kołaczyckiego liceum uczestniczących w 6 edycjach Olimpiady zdobyła najwyższe podium.
W uroczystym zakończeniu VI Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Policyjno - Prewencyjnych udział wzięli również Franciszek Miśkowicz Starosta Jasielski oraz Małgorzata Salacha Burmistrz Kołaczyc.

KPP w Jaśle

50000 Pozostało znaków