Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Przekazanie placu budowy w Potakówce

Plac budowy w Potakówce został przekazany

 11.10.2023 r. w miejscowości Potakówka przekazano plac dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+112-8+550 w miejscowości Potakówka, o długości 438 m.

Adam Pawluś - Starosta Jasielski przedstawił zakres prac, jakie zostaną przeprowadzone na placu budowy. Obejmować one będą poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji podbudowy siatką zbrojeniową oraz zbrojenie warstw nawierzchni jezdni. Dodatkowo pobocza zostaną utwardzone kruszywem o szerokości 1,0 m oraz zjazdy.

Gospodarz Powiatu Jasielskiego pogratulował Adamowi Matuszewskiemu – Prezesowi Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych i przedstawicielowi Wykonawcy, kolejnego wygranego przetargu i życzył bezproblemowej realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Tarnowiec Agata Augustyn podziękowała Adamowi Pawlusiowi – Staroście Jasielskiemu za wszystkie inwestycje na drogach powiatowych realizowanych w tym roku. Warto tutaj wspomnieć, że trwają intensywne prace remontowe na drodze powiatowej Tarnowiec – Wrocanka, oraz przy budowie nowego przepustu w miejscowości Czeluśnica.

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp.z.o.o. z siedzibą w Jaśle. Całkowity koszt zadania wyniesie 729 540,06 zł i zostanie dofinansowany ze środków Gminy Tarnowiec w kwocie 285 270, 00 zł. Pozostała suma zostanie pokryta z budżetu Powiatu Jasielskiego. Przewidywany czas realizacji robót: do 60 dni od podpisania umowy. (umowa podpisana 10.10.2023r.).

W spotkaniu uczestniczyli: Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jasielskiego, Agata Augustyn – Wójt Gminy Tarnowiec, Przemysław Majka – Sekretarz Gminy Tarnowiec, Zdzisław Łopatkiewicz – Sołtys Potakówki, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor PZD w Jaśle, Henryk Kosiek – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Inwestycji, Adam Matuszewski – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych sp.z.o.o. z siedzibą w Jaśle.

Starostwo Powiatowe w Jaśle 

50000 Pozostało znaków