Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Jak złożyć wniosek o 300 plus?

300 plus tylko do końca listopada

 W ciągu trzech miesięcy z programu „Dobry start” złożono 3,2 mln wniosków a wypłacona kwota to ponad 1,3 miliarda złotych. Na Podkarpaciu do ZUS wpłynęło 165 tys. wniosków a łączna kwota wypłat przekroczyła 71,5 mln zł.


„Dobry start”


Czas na złożenie wniosku o 300 plus jest tylko do 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności.
- Środki z programu „Dobry Start” przysługują na dzieci do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24. roku życia. Z wsparcia nie mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do „zerówek” a także studenci – wyjaśnia Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

- Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – dodaje rzecznik.

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o świadczenie 300 plus, mają czas tylko do końca listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W innym przypadku, gdy rodzic przeoczy termin i wniosek wyśle później, to niestety nie otrzyma świadczenia. Na rozpatrzenie wniosku złożonego w październiku lub listopadzie, ZUS ma czas do dwóch miesięcy od jego złożenia.

Wniosek o 300 plus można złożyć przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wszelka korespondencja z ZUS przekazywana jest w formie elektronicznej, za pomocą PUE ZUS. Świadczenie wypłacane jest w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim

50000 Pozostało znaków