Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z Jasła

Kolejne bezpłatne szkolenie dla NGO

 23-24 października (poniedziałek – wtorek) w godzinach 8.30 – 14.30, w Pracowni Aktywności Społecznych Generatora Nauki GEN w Jaśle (ul. Bednarska 2) odbędzie się drugie z serii bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Jasła.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Jasła

Szkolenie będzie dotyczyło dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:
- omówienie kręgu podmiotów i zadań jakie mogą być realizowane w drodze zlecenia od jednostek samorządu terytorialnego,
- omówienie form przekazywania dotacji na realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
- zlecanie zadań w trybie procedury konkursowej,
- zlecanie zadań w trybie z pominięciem procedury konkursowej,
- zlecanie zadań w formie regrantingu,
- omówienie zasad składania ofert wspólnych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
- omówienie wzorów dokumentów obowiązujących przy realizacji zadań publicznych (ramowe wzory: ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadania publicznego)
- obowiązki zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
- kontrole realizacji zadania publicznego w trakcie trwania i po zakończeniu.

Do wzięcia udziału zachęcamy szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych korzystających z dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jasła i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony i podpisany i przez osoby reprezentujące organizację formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na stronie www.jaslo.pl) na adres: w terminie do 20 października 2023 r. Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić na szkolenie maksymalnie trzy osoby. Uwaga! W rekrutacji na szkolenie obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na temat udziału w szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 13 4482 501 lub 13 4482 506 a także korzystając z poczty elektronicznej pod adresem:

Wsparcie merytoryczne NGO w formie szkoleń jest realizowane w ramach działania pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach projektu pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”.

UMJ

50000 Pozostało znaków