Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Otwarcie drogi Dębowiec - Folusz

konferencja-droga-Dębowiec---Folusz-(26)Prawie 2 miliony euro kosztowała przebudowa drogi powiatowej Dębowiec - Folusz.

Te 6,600 km drogi przebudowano dzięki partnerstwu powiatów: jasielskiego i gorlickiego ze słowackim krajem preszowskim oraz dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak ważna jest współpraca podczas realizacji projektów drogowych podkreślał Starosta Jasielski podczas konferencji prasowej zorganizowanej po uroczystym otwarciu inwestycji w piątek 24 października.
Już podczas otwarcia inwestycji Starosta Jasielski Adam Kmiecik podziękował samorządowcom za partnerstwo, dzięki któremu udało się zrealizować inwestycję w pełnym zakresie, a podczas konferencji podkreślił jak to jest ważne dla rozwoju powiatu.
- Staramy się, aby nasze inwestycje układały się w logiczną całość, żeby drogi powiatowe stanowiły uzupełnieniem dróg krajowych i wojewódzkich. Te działania to efekt współpracy z innymi samorządami. Przy każdej inwestycji my uzyskujemy od nich pomoc, to buduje integrację społeczną. My się tego nauczyliśmy i nie będzie problemu w przyszłym okresie programowania- dodał Starosta Jasielski.

konferencja-droga-Dębowiec---Folusz-(100)

Przedmiotem projektu była budowa spójnego układu drogowego, łączącego dwie główne nadgraniczne arterie Polski i Słowacji: drogę nr 77 Svidnik – Bardejów z drogą krajową nr 28 Medyka – Zator poprzez turystyczne tereny powiatu bardejowskiego, gorlickiego i jasielskiego, jako wzmocnienia turystycznego polsko-słowackiego pogranicza.
Droga powiatowa Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz jest jedną z ważniejszych tras sieci drogowej w Powiecie Jasielskim. Korzystają z niej nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy i turyści. Droga prowadzi do Folusza – bardzo chętnie odwiedzanej przez turystów, urokliwej miejscowości wypoczynku rodzinnego. Wzmożony ruch samochodów, pieszych, a także coraz bardziej popularnych jednośladów spowodował, że stan drogi nie odpowiadał obecnym standardom. Rozbudowa tej drogi w km 5+500 – 12+100 przewidywała przede wszystkim doprowadzenie jej do takiego stanu, który nie zagrażałby bezpieczeństwu użytkowników, co przed przystąpieniem do realizacji projektu niestety miało miejsce.
- Cieszymy się, że ta droga jest i że jest bezpiecznie. Drogę tę nie tylko poszerzono i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, powstały tu także nowe chodniki i zatoki autobusowe. Zniwelowano wzniesienie przy cmentarzu w Dębowcu, które zasłaniało widoczność kierowcom jadącym od strony Folusza oraz wyprofilowano niebezpieczne zakręty. Ruch jest bardzo duży na tej drodze i bezpieczeństwo na niej dzięki tej przebudowie jest dużo większe - mówił starosta.

Dzięki współpracy pomiędzy Powiatem Gorlickim (Partner Wiodący), Powiatem Jasielskim (Partner PP1) i Zarządem Dróg w Preszowie na Słowacji (Partner PP2) przystąpiono do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Wartość projektu dla Powiatu Jasielskiego wyniosła ponad 1.970.000 euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 85%.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków