Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wolne miejsca w publicznych przedszkolach miejskich

jasłoWydział Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle informuje, że miejskie przedszkola publiczne dysponują jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Wykaz wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych:

1. Przedszkole Miejskie nr 1, Jasło, ul. Tkaczowa 14, tel.13 -446 37 85
- grupa dzieci 3 i 4-letnich (oddz. 9-godzinny) - 2 miejsca,

2. Przedszkole Miejskie nr 2, Jasło, ul. Słowackiego 7, tel. 13-446 34 33
- grupa dzieci 3-letnich (oddz. 9-godzinny) - 1 miejsce,
- grupa dzieci 5– letnich (oddz. 9-godzinny) -1 miejsce,
- grupa dzieci 4,5 i 6-letnich (oddz. 9-godzinny) – 5 miejsc,

3. Przedszkole Miejskie nr 6, Jasło, ul. Kopernika 8a, tel. 13-446 93 22
- grupa dzieci 3-letnich (oddz. 9-godzinny) - 4 miejsca,
- grupa dzieci 3 i 4-letnich (oddz. 9-godzinny) - 1 miejsce,
- grupa dzieci 5 i 6-letnich (oddz. 5-godzinny, bezpłatny) -1 miejsce,

4. Przedszkole Miejskie nr 9, Jasło, ul. Szkolna 38, tel. 13-448 05 63
- grupa specjalna (oddz. 9-godzinny dla dzieci niepełnosprawnych) - 1 miejsce,

5. Przedszkole Miejskie nr 10, Jasło, ul. Ducala 3, tel. 13-446 30 16
- grupa dzieci 4-letnich (oddz. 9-godzinny) - 1 miejsce,
- grupa dzieci 5 i 6-letnich (oddz. 5-godzinny, bezpłatny) -2 miejsca,

6. Przedszkole Miejskie nr 11, Jasło, ul. Sikorskiego 10, tel. 13-446 31 25
- grupa dzieci 3-letnich (oddz. 9-godzinny) - 3 miejsca

7. Przedszkole Miejskie nr 12 w Zespole Szkół Miejskich nr 1, Jasło, ul. Rafineryjna 3 A, tel. 13-446 97 12
- grupa dzieci 3-letnich (oddz. 9-godzinny) - 1 miejsce,
- grupa dzieci 4 –letnich (oddz. 9-godzinny) - 8 miejsc,
- grupa dzieci 5 i 6 –letnich (oddz. 5-godzinny, bezpłatny) -1 miejsce,

8. Przedszkole Miejskie nr 13 w Zespole Szkół Miejskich nr 2, Jasło, ul. Mickiewicza 108, tel. 13-491 48 63
- grupa dzieci 3-letnich (oddz. 9-godzinny) - 9 miejsc,
- grupa dzieci 4 i 5-letnich(oddz. 9-godzinny) - 4 miejsca,
- grupa dzieci 5 i 6-letnich (oddz. 9-godzinny) - 1 miejsce

Informujemy, że miesięczna odpłatność (średnio 21 dni roboczych) wynosi:
-za kształcenie dziecka w oddziale 9-godzinnym - 84 zł,
-za kształcenie dziecka w oddziale 5-godzinnym – bezpłatnie,
-za całodzienne wyżywienie – 126 zł,
W przypadku nieobecności dziecka – przedszkole zwraca rodzicom część opłaty za okres nieobecności.

Od bieżącego roku szkolnego w publicznych przedszkolach miejskich istnieje możliwość zwolnienia przedszkolaka z opłaty za pobyt w oddziale 9-godzinnym:
a) całkowitego – w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz pobierania zasiłku rodzinnego,
b) częściowego – w razie trudnej sytuacji losowej, a także w sytuacji, gdy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego samego przedszkola.

UMJ

50000 Pozostało znaków