Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Podpisanie umowy przez władze miast partnerskich

Miasto Jasło i Székelyudvarhely miastami partnerskimi

Jasło oraz położone w Rumunii miasto Székelyudvarhely zawarły początkiem października umowę partnerską. Samorządy chcą pogłębić istniejące już kontakty, rozwijać współpracę, a przede wszystkim realizować wspólne cele.

Miasta partnerskie

Współpraca Jasła z rumuńskim miastem Székelyudvarhely rozpoczęła się kilka lat temu. Podobieństwa w etnografii i tradycji zapoczątkowały proces, który teraz zakończył się podpisaniem umowy partnerskiej. Inicjatorem i stałym wsparciem nawiązania tej relacji był Karol Biernacki, Konsul Honorowy Konsulatu RP w Szeged. Pierwotnie podpisanie umowy planowane było na marzec 2020 r., jednak zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa.

Zgodnie z podpisaną 6 października umową, wzmocnione zostaną relacje miast partnerskich w obszarach gospodarki, kultury, sportu, turystyki, edukacji, ochrony środowiska i rozwoju lokalnego. Do celów należy także wzajemna wymiana doświadczeń poprzez wspólnie organizowane programy z dziedzin kultury, sztuki, sportu, turystyki, edukacji, nauki, ekonomii i ochrony środowiska, a także bezpośrednie podejmowanie kontaktów i rozwój między firmami gospodarczymi obydwu miast.

Umowa została podpisana przez burmistrza Székelyudvarhely Gálfi Árpád oraz burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków