Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Gospodarka odpadami w regionie południowo-zachodnim

Gospodarka odpadami w regionie południowo-zachodnim10 czerwca w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się spotkanie gmin powiatu jasielskiego z prezydentem Krosna oraz przedstawicielami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie.


Rozmowy dotyczyły gospodarki odpadami w regionie południowo-zachodnim do którego należą wszystkie gminy powiatu jasielskiego, a prowadzone są w związku z aktualizacją wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Prezydent Krosna Piotr Przytocki, prezes Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o. Janusz Fic oraz kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie Dorota Kornasiewicz przedstawili propozycje Krosna w zakresie planowanej modernizacji regionalnej instalacji i zachęcali jasielskie gminy do współpracy oraz wsparcia krośnieńskiej inwestycji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, gminy powiatu jasielskiego mają obowiązek przekazywać wszystkie zmieszane odpady komunalne i odpady zielone do regionalnej instalacji w Krośnie. Realizacja inwestycji w Krośnie będzie miała istotny wpływ na funkcjonujące w naszych gminach systemy gospodarki odpadami.

Było to już kolejne spotkanie dotyczące tego zagadnienia, wcześniejsze odbyło się 22 maja w Krośnie.

UMJ

50000 Pozostało znaków