Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Jaślanie posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży 2015

Jaślanie posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży 2015W Dniu Dziecka 1 czerwca w gmachu izby niższej naszego parlamentu odbyły się obrady XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

W skład wyłonionej w trakcie ogólnopolskiego konkursu o mandat posła tak licznej reprezentacji miasta Jasła, która liczyła jedną trzecią województwa podkarpackiego wchodziła ósemka uczniów Gimnazjum nr 2 w Jaśle - Judyta Czajkowska, Wiktoria Dłużeń, Ilona Godniak, Maria Luiza Podolska, Magdalena Racławska, Łukasz Belniak, Erwin Dedo, Kacper Uram oraz dwójka uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle - Klaudia Tutaj i Wojciech Hałucha. Ten ostatni w trakcie obrad plenarnych zabrał głos, a jego młodsi koledzy Łukasz Belniak i Erwin Dedo brali udział w przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektu uchwały sejmowej, którą z poprawkami później przegłosowano i przyjęto. Dzień wcześniej wszyscy brali udział w tematycznych warsztatach. Opiekę nad dziesiątką młodych posłanek i posłów z Jasła pełnił Wiesław Hap, nauczyciel z Gimnazjum nr 2.

124
W obradach, w tym roku skoncentrowanych na kwestii przestrzeni publicznej jakiej potrzebuje młodzież, wzięło udział 460 posłów - uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczestniczyli w nich również i skierowali swe słowa do młodych m.in.: marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski, premier rządu RP Ewa Kopacz, minister edukacji Joanna Kluzik - Rostkowska, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, rzecznik praw dziecka Marek Michalak i prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny.
W trakcie tej lekcji parlamentaryzmu i demokracji młodzi ludzie spotkali się z politykami, przedstawili obraz stanu państwa polskiego jaki widzą oni i ich rówieśnicy, wymienili się poglądami i spostrzeżeniami. Zaproponowali również pewne rozwiązania. W wystąpieniach młodzieży było sporo uwag krytycznych i zastrzeżeń wobec tych, którzy w rzeczywistości kreują politykę wewnętrzną i zagraniczną naszego państwa.
/dr/

50000 Pozostało znaków