Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Na instalacje solarne w gminie Brzyska więcej chętnych niż dotacji.

Na instalacje solarne w gminie Brzyska więcej chętnych niż dotacjiGmina Brzyska przystąpiła do projektu pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"

W gminie Brzyska zostało podpisane 129 umów na montaż kolektorów słonecznych z czego na dzień dzisiejszy zamontowanych jest 111 instalacji solarnych na budynkach prywatnych - mówi Waldemar Pięta z Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Brzyska.

- Dofinansowanie ze szwajcarsko -polskiego programu współpracy wynosi 75% i obejmuje projektowanie, dostarczenie urządzeń, montaż instalacji oraz jej serwisowanie przez najbliższe 10 lat od momentu zakończenia projektu -dodaje wójt gminy Brzyska, Rafał Papciak.

10


W dalszej perspektywie przewidziane jest montaż kolejnych urządzeń z listy rezerwowej do końca września 2016 roku, przy czym na chwilę obecną, strona szwajcarska nie wypowiedziała się jeszcze ile instalacji dodatkowych zostanie przyznane gminie Brzyska.

Gmina Brzyska

50000 Pozostało znaków