Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

,,Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu” – Antoniański Dar Serca

miastojaslo.pl451Drodzy Mieszkańcy Jasła! Drodzy Czciciele św. Antoniego!

Od piętnastu lat z inicjatywy Sanktuarium Św. Antoniego i Jasielskiego Domu Kultury odbywała się w naszym mieście akcja charytatywna Noworoczny Dar, w którą zaangażowanych było wiele osób, zarówno starszych, dzieci jak i młodzież. Noworoczny Dar miał miejsce w pierwszych dniach stycznia
i duchowo nawiązywał do Świąt Bożego Narodzenia, kiedy w naszych sercach rodzi się potrzeba pomagania innym i bezinteresownego obdarowywania bliźnich.
Od samego początku jednym z głównych celów akcji, jakie sobie stawiali organizatorzy, był aspekt wychowawczy, aby uczyć postawy miłości i miłosierdzia względem innych. Podczas pierwszych edycji Noworocznego Daru prowadzona była kwesta na rzecz jasielskiego szpitala, na zakończenie której odbywał się koncert finałowy z udziałem uczniów. Z czasem akcja ta nabrała szerszego wymiaru i stała się okazją do prezentacji artystycznych różnych środowisk, przede wszystkim jasielskich szkół i przedszkoli. Przedstawienia miały promować postawę szlachetnego dzielenia się z innymi życzliwością, dobrem i miłością. Podsumowując Noworoczny Dar, należy wyrazić ogromne uznanie dla pomysłodawców, wolontariuszy zbierających datki, nauczycieli za przygotowywanie prezentacji artystycznych, ale przede wszystkim dla uczniów za bardzo aktywne i liczne włączenie się w tę charytatywną akcję.
Wydaje się, że nadszedł czas, aby nadać jej nowy charakter, odpowiadający naszemu środowisku i nowym oczekiwaniom. W 1997 r. Św. Antoni Padewski został ustanowiony Patronem u Boga dla naszego miasta. Nawiązanie do tego wydarzenia wydaje się jak najbardziej zasadne, a zarazem bardzo symboliczne. Nasz Wielki Patron jest także patronem osób i rzeczy zagubionych, ale również ludzi pokrzywdzonych i chorych. Św. Antoni jest dla nas wyzwaniem, byśmy wciąż na nowo uczyli się prawdziwego człowieczeństwa, odkrywania dobra i piękna a także odnajdywania dróg do Boga przez bezinteresowny dar dla drugich. Idea akcji nie zmieni się, ale zostanie ubogacona przez nowe akcenty i zyska nową nazwę: Antoniański Dar Serca.
Podobnie jak w latach poprzednich akcji będzie towarzyszyła uliczna zbiórka na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, planowana w tym roku na 8 i 9 czerwca. W dniach od 7 do 12 czerwca poszczególne szkoły i przedszkola będą prezentowały jasielskiej widowni przygotowane przez siebie spektakle. Dodatkowo przy kościele franciszkanów zostanie zorganizowany Jarmark Antoniański, w którym będziemy próbowali łączyć tradycję ze współczesnością.
Mottem nowej odsłony naszej akcji dobroczynnej będą słowa Pana Jezusa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu”. Antoniański Dar Serca stanie się okazją, by budzić wrażliwość ludzi, ale także stworzy możliwość do radosnych spotkań podczas czerwcowych dni, w których jaślanie będą mogli dzielić się ze sobą tym, co mają najlepszego.
Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Antoniańskim Darze Serca.

o. Krzysztof Kozioł
Gwardian klasztoru franciszkanów i proboszcz parafii św. Antoniego

50000 Pozostało znaków