Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Wały przeciwpowodziowe na rzece Wisłoce

Wały przeciwpowodziowe na rzece WisłoceW ubiegłym tygodniu w Domu Osiedlowym Jasło-Niegłowice, odbyło się spotkanie informacyjne, którego tematem były rozwiązania projektowe dotyczące budowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Wisłoki. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla Jasło-Niegłowice, Niegłowic oraz terenów znajdujących się w Gminie Dębowiec.

Spotkanie zostało zorganizowane przez burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego przy współudziale inwestora tego zadania jakim jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz wykonawcy – Agencji Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm Perfekt Sp. z o.o.

Mkm Perfekt na zlecenie PZMiUW w Rzeszowie opracowuje dokumentację projektową zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113 + 350 – 119 + 000 na terenie Miasta Jasła, Gm. Jasło oraz Gm. Dębowiec, woj. Podkarpackie”. Zadanie to dotyczy kompleksowego zabezpieczenia przed powodzią terenów znajdujących się na terenie od osiedla Jasło-Niegłowice, poprzez wieś Niegłowice – do terenów znajdujących się na terenie Gminy Dębowiec.

Podczas spotkania informacyjnego przedstawiciele firmy projektowej przedstawili techniczne rozwiązania projektowe dotyczące budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych (trasę przebiegu wałów przeciwpowodziowych wraz z drogą „przywałową”, lokalizację przepustów wałowych, przejazdów wałowych oraz szczegóły dotyczące rozwiązań, które zawiera dokumentacja).

Wały przeciwpowodziowe na rzece Wisłoce


- Zadanie to jest jednym z wielu najważniejszych elementów zabezpieczenia przed powodzią terenów miasta Jasła i okolic. Działania w tym zakresie prowadzimy już od wielu lat, bo już w 2006 r. po powodzi wspólnie ze Stanisławem Stachurą, dyrektorem PZMiUW w Rzeszowie podpisałem porozumienie dotyczące wspólnego opracowania dokumentacji przedprojektowej tzw. „Koncepcji zabezpieczenia przed powodzią Jasła i okolic” w której to zadanie dotyczące budowy obwałowania rzeki Wisłoki jest jednym z istotnych elementów – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Efektem wspomnianego porozumienia jest również wybudowane obwałowanie osiedla Gądki. Ponadto Rada Ministrów uchwaliła w 2011 r. rządowy „Program ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły”. Ma on na celu minimalizowanie strat powodziowych i ochronę ludności na terenie zlewni górnej Wisły, w tym między innymi zlewni rzeki Wisłoki. To właśnie w ramach tego programu budowany jest odcinek 360 mb obwałowania na terenie osiedla Jasło – Rafineria oraz projektowane jest lewostronne obwałowanie rzeki Wisłoki.

- Mamy nadzieję, że dokumentacja projektowa dotycząca obwałowania w Niegłowicach zostanie opracowana w bieżącym roku. Pozwoli to na uzyskanie decyzji środowiskowej i prowadzenie rozmów z PZMiUW i jednostkami nadrzędnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację tej bardzo istotnej z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego inwestycji i rozpoczęcie jej w 2014 r. Przewidywany czas budowy wałów przeciwpowodziowych na lewym brzegu rzeki Wisłoki to około rok do dwóch lat – podkreślił podczas spotkania burmistrz Andrzej Czernecki.

UM w Jaśle

50000 Pozostało znaków