Tworzenie stron internetowych Jasło

Wizyta Jarosława Gowina w Jaśle

Wizyta Jarosława Gowina w JaśleSpołeczeństwo z większym potencjałem innowacyjności to gwarant konkurencyjnej gospodarki w przyszłości. Wizyta Jarosława Gowina w Jaśle.

Wczoraj Jarosław Gowin gościł w Jaśle. Były minister sprawiedliwości spotkał się z jasielską młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego i gimnazjalistami. W Jasielskim Domu Kultury również przedsiębiorcy, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia miały możliwość wysłuchać wykładu oraz porozmawiać z Jarosławem Gowinem. Jest on jednym z założycieli Jasielskiego Towarzystwa Naukowego.

Wizyta Jarosława Gowina w Jaśle


 

,,Miasto wiedzy” inwestycją w młodych

,,Miasto wiedzy”, inwestowanie w młodych ludzi, stwarzanie warunków do dobrej nauki to według byłego ministra sprawiedliwości wytyczne, które pozwolą na wyłonienie i udział w współtworzeniu geniuszów nauki. By gospodarka oparta na nowoczesnych technologiach mogła się rozwijać potrzebne są takie inicjatywy jak ta, którą dzisiaj podejmują władze miasta – projekt ,,Miasto wiedzy” , Jasielskie Towarzystwo Naukowe, w skład którego wchodzą wybitni uczeni wywodzący się z Jasła, z jasielskimi korzeniami i przedstawiciele świata naukowego związani z Jasłem. Jestem przekonany, że dzięki takiej inicjatywie spośród tej fantastycznej młodzieży, z którą dzisiaj się spotkałem, spośród ich młodszych kolegów w przyszłości wyłoni się znacznie więcej niż do tej pory uczonych, którzy będą potrafili swoje osiągnięcia naukowe przekłuwać na rozwiązania możliwe do wykorzystania dla przemysłu – podkreślił Jarosław Gowin

Zdaniem byłego ministra chcąc odzyskać dynamikę rozwoju gospodarczego musimy stworzyć lepsze warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zasady polityki przemysłowej, gospodarka innowacyjna stanowią w oczach ministra sprawy priorytetowe.

Obywatele nie ufają Państwu

Na konferencji prasowej nie zabrakło pytań o Platformę Obywatelską, o zaufanie Polaków do tej partii politycznej. Jak do tej kwestii odniósł się Jarosław Gowin?
W Polsce mamy ogromny problem z zaufaniem obywateli do państwa i do polityków. Myślę, że Polacy w małym stopniu identyfikują się z własnym państwem. W zbyt małym stopniu mają poczucie, że partie polityczne wyrażają ich interesy i taka instytucja jak referendum może podbudować w przyszłości zaufanie obywateli i poczucie, że tak naprawdę od obywateli zależy przyszłość Polski – mówił Jarosław Gowin

Wizyta Jarosława Gowina w Jaśle


Nowa oferta Platformy

Polacy oczekują od Platformy nowej oferty. Oferty nie koniecznie personalnej. To powinna być nowa oferta programowa – zaznaczył były minister i jednocześnie wskazał jakie obszary powinny zostać udoskonalone. Myślę, że są co najmniej trzy obszary, w których Polska wymaga bardzo głębokich zmian. Pierwszy obszar stanowi prawo podatkowe. Rozumiem, że w czasach kryzysu nie można obniżyć podatków, ale czy nie można ich upraszczać? To jest właśnie najlepszy czas, żeby upraszczać ten niesłychanie skomplikowany i kosztowny z punktu widzenia przedsiębiorców system podatkowy. Po drugie polityka prorodzinna. Rząd, premier Tusk wyszli z całym szeregiem inicjatyw mających poprawić sytuację młodych małżeństw. Są to kroki w dobrą stronę, ale kroki w mojej ocenie niewystarczające. Potrzebna jest nowa koncepcja polityki prorodzinnej, którą chciałbym w najbliższym czasie przedstawić. Trzeci obszar, który wymaga bardzo głębokich zmian to jest wymiar sprawiedliwości. To za co odpowiadałem. Ja mam poczucie, że wykonałem tylko pierwszy krok jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że moi następcy będą to dzieło reformy wymiaru sprawiedliwości kontynuować – argumentował Jarosław Gowin

Sześciolatki uczniami

Jarosław Gowin jest zwolennikiem posyłania sześciolatków do szkoły. Jestem zdecydowanym zwolennikiem posyłania sześciolatków do szkoły. Uważam, że to jest szansa na to, żeby nasza młodzież w przyszłości wcześniej wchodziła na rynek pracy, wcześniej zdobywała doświadczenia zawodowe. W konkurencji na globalnym rynku pracy miała takie same szanse jak ich rówieśnicy z innych krajów europejskich. Jednocześnie nie ukrywam, że jestem pod wielkim wrażeniem, że udało się zebrać milion podpisów pod wnioskiem o referendum. W tej sytuacji będąc zwolennikiem posyłania sześciolatków do szkół będę też namawiał moich kolegów z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej aby podpisać się pod wnioskiem o referendum, aby do niego doprowadzić. Jestem przekonany, że w ramach tego referendum racjonalnymi argumentami zdołamy przekonać rodziców, że warto aby ich dzieci wcześniej poszły do szkół – dodał poseł

Wizyta Jarosława Gowina w Jaśle


 

Jasło rozwija się lepiej niż inne regiony Podkarpacia

Miasto rozwija się lepiej niż wiele innych ośrodków na Podkarpaciu i nie ukrywam, że podobnie jak pan burmistrz ogromne nadzieje wiąże z dzisiejszymi inicjatywami. Mamy obydwaj świadomość, że bardzo ważnym rozstrzygnięciem są kwestie o jakie pytano nas podczas spotkania z młodzieżą – mówił poseł Platformy
Według ministra samorząd potrafi w Jaśle tworzyć zachęty do inwestowania i ułatwienia dla przedsiębiorców i tego typu inicjatywy będą się mnożyć. Odbudowa elementu kulturotwórczego, którą obecne władze miasta starają się prowadzić to intelektualny potencjał miasta, a między innymi projekt ,,Miasto wiedzy” stwarza dla młodzieży jasielskiej możliwość realizowania swoich pasji. Jestem przekonany, że dzięki Jasielskiej Lidze Naukowej współ sponsorowanej przez koncern LOTOS z tych dzisiejszych licealistów i gimnazjalistów, z którymi się spotkałem wyjdzie w przyszłości wielu uczonych, którzy będą rozwijać naukę i przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki – przekonywał Jarosław Gowin

Wizyta Jarosława Gowina w Jaśle


Burmistrz miasta Andrzej Czernecki dodał, że prowadzone w Jaśle działania promują naukę i pozwalają wspierać najzdolniejszą młodzież. Po wspólnych rozmowach i naradach doszliśmy do wniosku, że taka formuła jak Jasielskie Towarzystwo Naukowe będzie dobrą formułą do podejmowania różnego rodzaju działań ukierunkowanych na wspieranie tych najzdolniejszych i promowanie nauki w ogóle – powiedział burmistrz

 

Miliony młodych za granicami państwa stanowi ogromną stratę ekonomiczną

Były minister zauważył jak dużą startą dla naszego regionu, państwa są młodzi ludzie, którzy wyemigrowali z kraju. Ich rozwój, narodziny ich dzieci, tworzenie firm, płacenie podatków mają miejsce na obczyźnie. To nie jest tylko starta demograficzna. To nie jest tylko dramat dla wielu rozbitych rodzin. Na to trzeba patrzeć w twardych kategoriach ekonomicznych. Kiedyś tych młodych ludzi wykształciliśmy, zainwestowaliśmy w nich, a dzisiaj korzyści z ich energii, wiedzy i umiejętności czerpią inne kraje. W jaki sposób zachęcić ich do powrotu? Państwo nie jest od tego by tworzyć miejsca pracy. Państwo jest od tego, żeby tworzyć warunki do przedsiębiorczości. Ciągle jeszcze jest tak, że w Polsce bardzo trudno jest otworzyć firmę , utrzymać firmę w sytuacji bardzo niejasnych przepisów podatkowych, sanitarnych (…) To młode pokolenie Polaków, które wyemigrowało ono zdobywa właśnie nowe doświadczenia, styka się z inną kulturą. Jeżeli stworzymy tym młodym ludziom warunki do rozwoju w Polsce swoich firm to z całą pewnością oni wniosą do polskiej gospodarki nowy punkt widzenia – zasugerował były minister

Współpraca byłego ministra z naszym miastem rozpoczęta, jednak na jej efekty musimy poczekać. Pytanie tylko jak długo?

Anna Dziura

Komentarze obsługiwane przez CComment